Monitor en vragenlijstonderzoek Unicef en universiteit Leiden naar risico’s voor kinderen tijdens verschillende fases van de corona-crisis

Doelgroep: overkoepelend
Sector: sectoroverstijgend
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: internationaal
Financiering: lopend anders gefinancierd onderzoek
Thema’s:

  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
  • Het welzijn van leerlingen/studenten.

Samenvatting

Samen met UNICEF Nederland brengen we in kaart welke risico’s kinderen liepen tijdens de eerste periode van de corona-crisis en mogelijk lopen in de komende periode. Een van de risico’s is dat het onderwijs minder toegankelijk wordt, voor met name bepaalde groepen kinderen. Ook gaat onze belangstelling uit naar de toegankelijkheid/kansengelijkheid van onderwijs in het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk. Er is een eerste rapport verschenen vanuit UNICEF. Zie ook www.unicef.nl/corona.

Vervolgonderzoek in de vorm van een monitor kinderen in tijden van corona is voorzien voor de komende twee jaar, samen met diverse collega’s van de Universiteit Leiden. Onderdeel hiervan is om in gesprek te zijn met (kwetsbare) kinderen en jongeren zelf over hun ervaringen en mogelijke oplossingen voor problemen.

In het verlengde hiervan participeren ik samen met collega Judi Mesman (ook Universiteit Leiden) in een mondiale survey onder kinderen tussen 8 en 18, ontwikkeld door Queen’s University Belfast, over hoe zij de crisis hebben ervaren en in hoeverre de crisismaatregelen impact hebben gehad op hun leven, onderwijs, veiligheid thuis, digitale activiteiten, etc. Meer informatie.

De vragenlijst gaat over onderwijs, maar ook over welzijn van leerlingen. Bekijk de internationale survey.

Instelling: Universiteit Leiden
Contactgegevens: Ton Liefaard, t.liefaard@law.leidenuniv.nl.

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek