Vragenlijstonderzoek onder ouders en leerlingen over de rol en self-efficacy in begeleiding van huiswerk, uitgevoerd op scholen (po en vo) in Rotterdam

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: meerdere sectoren
Meetniveau: leerling/student en meer
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: midden

Thema: de toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs

Samenvatting

• Hoe geven scholen de samenwerking met ouders rond het thuisonderwijs vorm?
• Wat is de invloed van de door ouders ervaren ondersteuning op hun rolopvatting en self-efficacy in de begeleiding van hun kinderen bij schoolwerk?
• Wat is de invloed van ervaren ondersteuning van school en ouders op de motivatie van leerlingen voor schoolwerk?

In het kader van het door NRO gefinancierde onderzoek ‘Ouders en huiswerk’ waren wij bezig met de tweede ronde dataverzameling naar het effect van het werken van thuisopdrachten op de invulling van thuisbetrokkenheid van ouders bij het schoolwerk van hun kind en op de bijdrage die dit wellicht levert aan de motivatie, het welbevinden en schoolresultaten van de leerling.

Omdat het begrip thuisbetrokkenheid in een compleet ander licht komen te staan als gevolg van de schoolsluiting, was het doorzetten van de reguliere vragenlijsten niet meer zinvol. Daarom hebben wij het onderzoek omgebogen naar de huidige situatie.

Wij hebben voor de scholen weer open gingen vragenlijsten afgenomen bij ouders, leerlingen en leraren bij drie Rotterdamse basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs die in ons onderzoek Ouders en huiswerk betrokken zijn. Onder leraren kwam niet veel respons.

Resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen kunt u hier vinden: Ouders en onderwijs op afstand in coronatijd.

Instelling: Hogeschool Rotterdam
Contactgegevens: Ragnar Dienske (r.dienske@hr.nl) en Mariëtte Lusse (m.e.a.lusse@hr.nl)

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek