Onderzoek naar de vormgeving van afstandsonderwijs, de kansengelijkheid en de inclusieve leeromgeving en de relatie met het welbevinden van leerlingen

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po
Meetniveau: leerling/student, leraar/docent, school
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: noord

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten.

Samenvatting

  • Hoe geven leerkrachten afstandsonderwijs vorm tijdens verschillende fasen van de coronamaatregelen?
  • (Hoe) houden zij daarbij rekening met ongelijkheid en diversiteit? Hoe werken ze aan kansengelijkheid en een inclusieve leeromgeving?
  • Is er een relatie tussen de vormgeving van afstandsonderwijs en het welbevinden van leerlingen? Heeft aandacht voor kansengelijkheid en diversiteit in afstandsonderwijs invloed op het welbevinden van leerlingen?

Dit betreft een aanpassing/aanvulling van lopende dataverzameling. Interviews met leerkrachten (ongeveer N = 15); vragenlijst welbevinden bij leerlingen (ongeveer N = 300).

Instelling: Universiteit van Amsterdam
Contactgegevens: Marlous Tiekstra (m.tiekstra@uva.nl) en Lisa Gaikhorst (l.gaikhorst@uva.nl)

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek