Onderzoek naar de studieresultaten en studievoortgang van studenten aan de VU in tijden van corona

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: noord
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De doorstroom binnen en tussen onderwijssectoren (en praktijkonderdelen).

Samenvatting

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de studieresultaten van studenten van studenten in het academische jaar 2019 vergeleken met studieresultaten van studenten voor het academische jaar 2019?
2. Wat is de mogelijke impact van onderwijsbeleidsmaatregelen op deze studieresultaten?
3. Bouwen studenten vertraging op als gevolg van Corona? Zo ja, wanneer?
4. Halen studenten eventueel vertraging weer in? Zo ja, wanneer?

Design
Om deze vraag te beantwoorden hebben we de studieresultaten van studenten exploratief en statistisch vergeleken per vak en onderwijsperiode met dezelfde vakken en periodes in voorgaande studiejaren. We onderzochten 1) het aantal EC dat studenten behalen, 2) de cijfers, 3) het aantal vakken dat studenten behalen binnen een periode en 4) het aantal vakken studenten dat behalen verspreid over de tijd over het gehele academisch jaar.
We hebben de gehele populatie onderzocht en daarnaast verschillen tussen studentengroepen op basis van a) leeftijd, b) geslacht en c) hoogste vooropleiding. Het onderzoek is uitgevoerd voor alle opleidingen en alle studiejaren.

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Contactgegevens: Corneel Den Hartogh, c.f.den.hartogh@vu.nl en Theo Bakker, t.c.bakker@vu.nl.

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek