Vragenlijstonderzoek over de kwaliteit en toegankelijkheid van het afstandsonderwijs en de gevolgen voor de (studie)loopbaan onder studenten in Nederland

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo, hbo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: nationaal

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs.

Samenvatting

In dit onderzoek is studenten gevraagd naar hun ervaringen met afstandsonderwijs. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: zorgen om de coronacrisis, thuiswerksituatie, manieren van afstandsonderwijs, kwaliteit van afstandsonderwijs, toegankelijkheid van afstandsonderwijs, communicatie van de onderwijsinstelling, communicatie van de docenten, invloed op de studieloopbaan en studievertraging. Daarbij is extra aandacht besteed aan de ervaringen van studenten met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst met een combinatie van stellingen en open vragen. Deze vragenlijst is verspreid onder studenten in het hoger onderwijs in heel Nederland. Dat heeft 427 respondenten opgeleverd.

Meer informatie: Rapport Onderwijs op afstand (Landelijke Studentenvakbond (LSVb))
Instelling:
Landelijke Studentenvakbond
Contactgegevens: Judith Crabbendam, Judith@lsvb.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek