Online vragenlijst- en focusgroeponderzoek naar uitdagingen waar studenten en docenten in het Hoger onderwijs mee kampen in het online onderwijs tijdens de corona-crisis. Geleerde lessen voor docenten en wensen van studenten voor de toekomst

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: midden
Thema’s:

  • De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten;
  • De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken.

Samenvatting

Onderzoeksvragen:
Wat zijn de voornaamste uitdagingen waar studenten en docenten mee kampen in het online onderwijs tijdens de Corona-crisis?
Hoe gaan zij met die uitdagingen om, en wat leren zij ervan?
Welke wensen hebben studenten voor het hoger onderwijs als offline onderwijs weer mag?
Welke lessen hebben docenten geleerd tijdens de crisis die ze willen toepassen in de toekomst?

Design en gegevensverzameling:
Online vragenlijsten, focusgroepen

Sectoren:
WO

Instelling: Utrecht Universiteit
Contactgegevens: Arthur Bakker, a.bakker4@uu.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek