Veranderingen in het onderwijsleerproces van leerlingen tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van scholen

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po, vo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De toegankelijkheid/kansenongelijkheid van het onderwijs;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten;
  • De organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten.

Samenvatting

De onderzoeksvraag:
Wat is er veranderd in het onderwijsleerproces van leerlingen tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen i.v.m. COVID-19 en welke veranderingen zijn blijvend van aard of vinden na de herstart nog plaats? In hoeverre hangen deze veranderingen samen met o.a. welbevinden, motivatie, zelfregulatie, ouderbetrokkenheid, sociale relaties en academische prestaties van leerlingen? Wat hebben scholen, ouders en leerlingen als positief ervaren en willen ze graag behouden? En in hoeverre is dit afhankelijk van school-, gezins-, en leerlingkenmerken?

Design:
Middels vragenlijstonderzoek zijn en worden de ervaringen van leerlingen, ouders en leerkrachten bijeengebracht. Dit wordt eventueel uitgebreid met een dagboekstudie en interviews. Er zijn meerdere meetmomenten, waarvan de eerste reeds heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de zomervakantie.

Sector: primair onderwijs.

Instelling: Universiteit Twente en Universiteit Leiden
Contactgegevens: Hinke Endedijk: h.m.endedijk@fsw.leidenuniv.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek