Verschillen in onderwijskansen als gevolg van de schoolsluiting tijdens de covid-19 crisis in scholen van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: midden
Thema: De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs

Samenvatting

Onderzoeksvragen:

  1. Zijn verschillen in leerlingprestaties binnen basisschoolklassen (groep 5 t/m 8) van de Utrechtse ‘werkplaats scholen’ toegenomen tijdens de schoolsluiting, en wat zijn onderliggende mechanismen waardoor eventuele verschillen begrepen kunnen worden?
  2. Hoe kan inzicht in bovengenoemde mechanismen bijdragen aan een meer optimaal handelingsrepertoire van leraren waarmee zij verschillen in onderwijskansen gerichter kunnen verkleinen?

Design: mixed-method

  • Kwantitatieve data-analyse van cito toetsen voor en na schoolsluiting
  • Kwalitatieve analyse van door leerkrachten geschetste ‘leerlingportretten’, verkregen door semi gestructureerde leerkracht- en schoolleiderinterviews

Sector: po, groep 5 tot en met 8

Instelling: Universiteit Utrecht
Contactgegevens: L.F.Henrichs@uu.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek