Onderzoek naar het wegvallen van het eindexamen, het welzijn van docenten, het welzijn van studenten, de prestaties van studenten, de waardering van de online tools en het belang van thuissituaties in het kunnen meekomen op de online campus

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: mbo
Meetniveau: leraar/docent, leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: noord
Thema’s:

  • de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • het welzijn van leerlingen / studenten;
  • de kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).

Samenvatting

Vraag: Wat zijn de lessons learned van onze huidige inspanningen?
Opzet: Gestructureerde interviews binnen de insteling. Vooral gericht op de didactiek en de docenten: op weg naar Digitale Campus 2.0. Wat is de winst uit deze crisisperiode die we erna willen vasthouden? Eerste prio is teams helpen om best practises van elkaar te benutten.

Het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs
Niet zozeer onderzoek als wel monitoring op de ontwikkeling.
Opzet: Eigen data beheer.

De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten
Onderzoeksvraag:
Hoe zit het met de vitaliteit bij het personeel?
Opzet: digitale enquête. Facetten:
Beroepsmatig welbevinden en alle factoren die hierbij een rol spelen
Team beleving en team overleg op de Noorderpoort online campus
Het welzijn van leerlingen / studenten
Vraag: Hoe gaat het met onze studenten?
Opzet: Open interviews, kwalitatief onderzoek bij een gerichte doorsnede van onze MBO populatie.
1. Persoonlijk: vragen over henzelf, en hun persoonlijke omgeving.
2. Vragen over wat ze vinden hoe het gaat op hun opleiding; inhoudelijk en relationeel.
3. Vragen over de toekomst op je opleiding: wat verwacht je?
Voorts:
Vraag: Wat zijn de cijfers over afhaakgedrag van studenten in de 1e drie weken van Online Campus onderwijs ?
Opzet: data analyse binnen onze digitale online tools (inloggegevens, aan- en afwezigheidgegevens etc)

De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)
Vraag: Zie bovenste blok over onderwijskwaliteit. Plus:
Gebruik en waardering van onze online tools door studenten.
Technische redzaamheid op online onderwijs gebied,
Het belang van thuissituaties in het kunnen meekomen op de online campus
Opzet: Een MBO brede steekproef. (14.000 studenten)

De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken
Samenvattend document na afronding van alle interne onderzoeken.
Opzet: desk research.

De onderzoeken zijn in april en mei 2020 uitgevoerd. Er was een hoge respons onder studenten en docenten. Een samenvatting van de resultaten kan op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

Instelling: Noorderpoort
Contactgegevens: P.A. Zwarter, p.zwarter@noorderpoort.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek