Professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT

Doelgroep: overkoepelend
Onderwijssector: wo
Meetniveau: school
Lokaal/nationaal: internationaal
Thema: overige thema’s

Samenvatting:

Vanuit de zone faciliteren en professionaliseren van docenten van het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT hebben we onderzoek gedaan naar effectieve vormen van professionalisering tijdens een pandemie. Door de corona-crisis werd het direct duidelijk: de inzet van ICT is essentieel in het onderwijs. Van het ene op het andere moment was het nodig om het gehele onderwijs online te kunnen verzorgen. Door twee professionaliseringsinitiatieven – de Vraagbaak Online Onderwijs en DDguide – te analyseren aan de hand van de bouwstenen van docentprofessionalisering, hebben we meer inzicht verkregen in hoe we de kwaliteit van leren kunnen borgen en verbeteren, tijdens en na COVID-19. De reflectie biedt een houvast voor onderwijskundigen, ICTO-coaches en anderen die zich bezighouden met het (her)ontwerpen van professionaliseringsinitiatieven voor docenten, op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.

Open access
Bouwstenen voor professionaliseren in een pandemie Een Nederlandse bewerking van dit zelfde artikel

Ook verzameld de zone faciliteren en professionaliseren van docenten van het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT goede voorbeelden van onderwijsinnovaties met ICT in deze Corona tijd en daarbuiten. De algemene goede voorbeelden zijn hier te vinden:

Docent professionalisering. Goede voorbeelden

De goede voorbeelden tijdens de pandemie zijn hier te vinden (dit is een doorlopende interview serie, dus er zullen nog meer interviews toegevoegd gaan worden):
Docent professionalisering Judith Vennix Hogeschool Rotterdam
Docent professionalisering Peter Dekker Hogeschool van Amsterdam
Docent professionalisering Carolien Kamphuis Radboud Universiteit

Naam instelling: Universiteit Twente
Contactgegevens: Kim Schildkamp, k.schildkamp@utwente.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek