Onderzoek naar vormgeving afstandsleren door docenten, de professionele ontwikkeling van docenten, het effect van de corona-maatregelen op stress en welbevinden van docenten en de gevolgen voor leerlingen in het po, vo, spo, svo en mbo

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: meerdere sectoren
Meetniveau: leraar/docent
Lokaal/nationaal: nationaal

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten;
  • De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).  

Samenvatting

Onderzoeksvragen:
1. Hoe geven docenten afstandsleren vorm en welke rol spelen professionele ontwikkeling en docentcompetenties daarin?
2. Wat zijn de effecten van de maatregelen m.b.t. het coronavirus op stress en welbevinden van docenten?
3. Welke mogelijke positieve en negatieve gevolgen voorzien docenten voor hun leerlingen?
Design: cross-sectioneel vragenlijstonderzoek (ingevuld door 308 docenten in de periode eind april – begin juni) aangevuld met (online) semi-gestructureerde interviews.
Sectoren: po, vo, spo, svo, mbo
Resultaten worden begin 2021 verwacht in wetenschappelijke artikelen.

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek