Inventarisatie bij 9 basisschoolbesturen mbt de vormgeving van- en ervaringen met afstandsonderwijs in Arnhem en Nijmegen

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po
Meetniveau: klas
Lokaal/nationaal: gemeente/provincie
Regio: midden

Thema:

De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken.

Samenvatting:

In de onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werken basisscholen van 9 schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit (OU) intensief samen. Op deze scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire designteams (die bestaan uit: leraren, schooldirecteuren, Pabo-studenten, Pabo-docenten, onderzoekers en ict-experts) integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict. Er is aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, inzet van ict en de competenties van leraren en leerlingen. Het onderzoek richt zich op verschillende vormen van gepersonaliseerd leren met ict, de effecten hiervan op de cognitieve leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de consequenties voor de schoolorganisatie, en de ict-competenties van leraren en leerlingen. Momenteel wordt er een inventarisatie uitgevoerd naar de wijze waarop de scholen afstandsonderwijs hebben vormgegeven, wat de ervaringen hiermee zijn en hoe de scholen dit integreren in hun vervolgaanpak. Meer informatie: https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/onderzoekswerkplaats-primair-onderwijs/.

Naam instelling: HAN/ iXperium Centre of Expertise Leren met ict
Contactgegevens: Anne-Marieke van Loon, annemarieke.vanloon@han.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek