Vragenlijstonderzoek aan de Hogeschool Rotterdam onder docenten en studenten

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: hbo
Meetniveau: leraar/docent, leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: midden
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
  • De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten.

Samenvatting

De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd
Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan docenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen. Dit om inzicht te verkrijgen of het onderwijs nog wel goed uitgevoerd kon worden en hoe de overgang naar online onderwijs (het leren van een nieuwe aanpak) nu opgelost wordt en hoe docenten daarbij gebruik maken van de aangeboden (en andere) ondersteuning.

Contactpersoon: Dr. F.R.Prinsen (Kenniscentrum Talentontwikkeling en Werkplaats Onderwijsleertechnologie) f.r.prinsen@hr.nl.

De lector schrijft blogs op basis van een selectie van kwalitatieve data:
Hoe staan de professionele leergemeenschappen in het hoger onderwijs er nu voor?
Best practices voor collegiale consultatie online? Zo doen onze Hogeschool docenten dit nu!
Wat zijn pedagogisch-didactisch de grootste uitdagingen bij Covid-19 in het Hoger Onderwijs?
Het utopia van de online docent
Best practices voor collegiale consultatie online zo doen prinsen

De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs
Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan studenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over de toegankelijkheid van het onderwijs op afstand.
Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Tim Fleumer (t.fleumer@hr.nl).

De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten
Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan docenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over werkdruk en het welzijn van docenten.
Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Mariska van Langeveld (m.van.langeveld@hr.nl).

Het welzijn van leerlingen / studenten
Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan studenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over het welzijn van studenten.
Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Tim Fleumer (t.fleumer@hr.nl).

De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan docenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen m.b.t. de vaardigheden die docenten inzetten bij het geven van onderwijs op afstand.

De vragenlijst is door 777 docenten ingevuld (populatie rond de 3.800), en door 4.129 studenten (populatie rond de 40.000).
Resultaten van studenten kunnen worden nagelezen:
Studeren in corona tijd helft hr studenten heeft moeite met online onderwijs
Studenten ervaren tijdens afstandsonderwijs goed contact met docenten maar minder leerplezier

Contactpersoon: Dr. F.R.Prinsen (Kenniscentrum Talentontwikkeling en Werkplaats Onderwijsleertechnologie) f.r.prinsen@hr.nl.

De lector schrijft blogs op basis van een selectie van kwalitatieve data:

De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs

Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan studenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over de toegankelijkheid van het onderwijs op afstand.

Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Tim Fleumer (t.fleumer@hr.nl).

De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten     

Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan docenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over werkdruk en het welzijn van docenten.

Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Mariska van Langeveld (m.van.langeveld@hr.nl).

Het welzijn van leerlingen / studenten

Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan studenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen over het welzijn van studenten.

Contactpersonen: Judith Vennix (j.j.vennix@hr.nl) en Tim Fleumer (t.fleumer@hr.nl).

De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Als onderdeel van een Hogeschool brede uitvraging in het kader van de centrale ondersteuning en informatievoorziening zijn er in een vragenlijst aan docenten een aantal vragen (voor beschrijvende statistieken) opgenomen m.b.t. de vaardigheden die docenten inzetten bij het geven van onderwijs op afstand.

De vragenlijst is door 768 docenten ingevuld (populatie rond de 3.000)

Instelling: Hogeschool Rotterdam
Contactgegevens: Dr. F.R.Prinsen (Kenniscentrum Talentontwikkeling en Werkplaats Onderwijsleertechnologie), f.r.prinsen@hr.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek