Vragenlijstonderzoek bij 94 personeelsleden op 56 po scholen over het wegvallen van de eindtoets en de impact van de corona-crisis op het onderwijs aan (kwetsbare) leerlingen in de hogere klassen van de basisschool

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po
Meetniveau: leraar/docent
Lokaal/nationaal: nationaal

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • Het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs;
  • Toegankelijkheid/ kansengelijkheid van het onderwijs.

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de impact van de corona-crisis op het onderwijs van leerlingen in de hogere klassen van de basisschool. Er zijn vragenlijsten afgenomen onder 94 personeelsleden op 56 scholen die betrokken zijn bij de schooladviezen. Zij zijn (onder andere) gevraagd hoe zij aankijken tegen het wegvallen van de Eindtoets en de schooladviezen dit schooljaar, hoe zij het (digitale) onderwijs en contact met ouders en leerlingen tijdens de schoolsluiting hebben vormgegeven, hoeveel tijd ze aan het gebruik van diverse media hebben besteed, in hoeverre ze makkelijk in contact konden komen met leerlingen en ouders, en of ze voldoende tijd hadden om alle leerlingen te ondersteunen.

Deze data kunnen gekoppeld worden aan een andere dataset met informatie over de schooladviesprocedure op scholen. De data kunnen ook gekoppeld worden aan algemene schoolinformatie, zoals informatie over de leerlingpopulatie. Op deze manier kan het onderzoek inzicht bieden in verschillen tussen scholen in de impact van de corona-crisis. Hebben scholen met een groter aandeel kansarme leerlingen bijvoorbeeld meer moeite gehad om alle leerlingen te ondersteunen tijdens de corona-crisis?

Lees hier meer: Afblazen basisischool eindtoets leidt tot verwarring en mogelijk ongelijke kansen

Instelling: Universiteit van Amsterdam
Contactgegevens: Sara Geven, s.a.j.geven@uva.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek