Corona-uitdaging voor het onderwijs – doe mee en deel je ervaring!

Als leraar, schoolleider of bestuurder word je op dit moment op een bijzondere manier uitgedaagd: de scholen zijn vanwege het coronavirus gesloten, maar het onderwijs gaat gewoon door. Dat vraagt heel wat creativiteit en inventiviteit om toch met de leerlingen/studenten aan de slag te gaan.

Vanuit het consortium SPRONG-Voorwaarts willen we heel graag van deze unieke situatie leren. Sprong Voorwaarts is een kennisnetwerk van scholen, HBO’s en universiteiten gericht op kennisdeling over toekomstgericht onderwijs.

sprong voorwaarts

We zijn benieuwd welke oplossingen leraren uit basis-, voortgezet en beroepsonderwijs bedenken om onderwijs te bieden aan hun leerlingen/studenten. Vragen daarbij zijn:

  • wat doe je nu concreet om onderwijs te verzorgen?
  • wat betekent dit voor je rol als onderwijsprofessional, hoe voel je je erbij
  • wat betekent het voor de organisatie van je onderwijs?
  • wat betekent het voor de samenwerking en afstemming met je collega’s

Om deze ervaringen te verzamelen willen we je vragen om een bijdrage te leveren.
We vragen je om een situatie te beschrijven die kenmerkend is voor jouw werkzaamheden in de afgelopen twee weken. Om je daarbij te helpen hebben we een aantal richtvragen geformuleerd. Om inzicht te krijgen in jouw ervaring is het van belang dat je deze richtvragen op een samenhangende manier beantwoordt. We vragen je om deze onderwijssituatie te beschrijven in de vorm van een verhaal. Probeer jouw ervaringen daarin zo concreet mogelijk te beschrijven; elk verhaal is goed, als het maar jouw verhaal is. De bedoeling is dat je een situatie beschrijft die betrekking heeft op jouw onderwijssetting van de afgelopen twee weken.

We gebruiken deze gegevens voor een onderzoek waarmee we willen inventariseren hoe initiatiefrijk, creatief onderwijsprofessionals zijn en welke aanknopingspunten dit biedt voor de vormgeving van het onderwijs voor de toekomst.
Bij de uitvoering van het onderwijs houden wij ons aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit, dit betekent onder andere dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat persoonlijke gegevens uiteraard worden geanonimiseerd.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,
Anje Ros, Quinta Kools, Helma Oolbekkink, Lobke Baars, Ankie de Laat
van het Kernteam SPRONG-Voorwaarts