Corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

De coronacrisis heeft veel impact op onderwijs: er leven veel vragen in het veld die nog onderzocht moeten worden. Op deze pagina vind je twee vragenlijsten waarmee je ons helpt tot een goed overzicht te komen en informatie die het NRO en de Kennisrotonde al voor jou gebundeld hebben.
Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante kennis en informatie.

Welke onderwijsvragen heeft u nu?

Welke corona-gerelateerde thema’s spelen op uw school? Op veel scholen wordt al onderzoek gedaan naar het onderwijs in de coronacrisis. Wij willen voorkomen dat het onderwijsveld overvraagd wordt. Via deze enquête geeft het NRO u de kans om mee te denken over corona-gerelateerde onderzoeksthema’s en wil het overlap in onderzoek voorkomen.

Vul het online formulier in en help mee om tot een goed overzicht te komen.

Overzicht lopend en te agenderen corona-gerelateerd onderwijsonderzoek, helpt u mee?

Het NRO inventariseerde welk corona-gerelateerd onderwijsonderzoek er al loopt. Het resultaat van de inventarisatie vindt u op deze pagina. Voor 18 mei 2020 kon u het ons laten weten door het online formulier in te vullen. Inzendingen die vóór 18 mei gedaan zijn worden gepresenteerd op deze pagina. Het formulier is na deze deadline gewoon nog beschikbaar voor aanvullingen. Het NRO bekijkt later of deze nieuwe uitkomsten ook op deze pagina gepubliceerd worden.

Kennisrotonde Spoedprocedure

Krijg nu extra snel kosteloos een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op jouw onderwijsvraag.

Scholen zijn hard aan de slag gegaan onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Daarnaast maken ze zich klaar voor de (mogelijke) heropening van de scholen en het zogeheten anderhalvemeteronderwijs. De Kennisrotonde zet zich in om de onderwijspraktijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Heb jij een vraag over wat werkt in het onderwijs? Stel ‘m nu!

We geven je zo snel mogelijk (binnen 2 weken) een antwoord.

» Bekijk welke vragen al gesteld zijn over o.a. digitale leermiddelen, blended leren, inzetten van apps en het weerstaan van afleidingen onder schooltijd.

Hulp voor leraren in het realiseren van afstandsonderwijs

Het NRO heeft een overzicht van kennis en kennisbronnen gemaakt om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs. Ook in deze bijzondere tijd, waarin je genoodzaakt bent om snel beslissingen te nemen met mogelijk veel impact op leerlingen.