Voor professionals: denk mee met de Kennisagenda Jeugd

Iedereen in Nederland heeft in april 2015 vragen mogen indienen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In totaal zijn er circa 11.700 vragen gesteld aan de wetenschap. Op basis van deze vragen zijn 25 routes in het leven geroepen. De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is er daar één van. Deze route stelt de jeugd in al haar ontwikkelingscontexten centraal.

Met de kennisagenda willen we een belangrijke brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit kan natuurlijk niet zonder de bijdrage van u als professional. Voor u is dit de ideale gelegenheid om invloed uit te oefenen op de onderwerpen die op de agenda komen. Zo kunt u ervoor zorgen dat onderwerpen en ontwikkelingen die voor u als professional van belang zijn een plek krijgen in onderzoek.

Het centrale en verbindende vraagstuk van deze route is:

Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21ste eeuw?

De vragen worden beantwoord aan de hand van drie game changers. Dit zijn invalshoeken of benaderingen die de potentie hebben het onderzoek diepgaand te vernieuwen en die een grote impact kunnen hebben op de samenleving en economie. Voor deze route zijn de game changers:

  • Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
  • Diversiteit en ongelijkheid
  • Normativiteit van opvoeding en onderwijs

Wilt u meer weten over de game changers en de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs? Bekijk de routetekst.

Waarom een kennisagenda?

Voor een stevig, verankerd onderzoeksprogramma en een goede bruikbaarheid van de resultaten in de praktijk is een verdere toespitsing en prioritering van de routetekst nodig. Daarom werken we aan een kennisagenda, waarin de game changers uit de routebeschrijving worden uitgewerkt en waarin wordt aangegeven en onderbouwd wat we al wel en niet weten over verschillende domeinen.

Uw bijdrage telt

Wij waarderen het zeer als u de tijd zou willen nemen om ons van advies te voorzien. Dit kan tot en met zondag 22 april 2018 door middel van het invullen van de vragenlijst. Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk bedankt!

Bent u ouder of verzorger en wilt u ook input geven? Ga dan naar de vragenlijst voor ouders/verzorgers.