Denk mee over de Kennisagenda Jeugd

De afgelopen maanden hebben wij u en vele anderen gevraagd welke vragen er leven op het gebied van jeugd. Onder leiding van de Taskforce Jeugd is alle input verwerkt en kunnen we u nu het resultaat presenteren: de conceptkennisagenda Jeugd, een kennisagenda die alle domeinen op het gebied van jeugd met elkaar verbindt. Nu heeft u nog één keer de gelegenheid om hier feedback op te geven voordat de kennisagenda definitief wordt gemaakt.

Waarom een kennisagenda?

De kennisagenda Jeugd maakt onderdeel uit van de route Jeugd van de NWA. Domeinen die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden met de kennisagenda uitgedaagd om samen belangrijke vragen over kinderen en jongeren aan te pakken. In de agenda worden de belangrijkste onderzoeksthema’s en vragen benoemd en wordt aangegeven en onderbouwd wat we al wel en niet weten over verschillende thema’s.

Unieke samenwerking: voor en door jongeren

Voor deze kennisagenda zijn niet alleen professionals bevraagd die in hun dagelijkse praktijk met kinderen of jongeren werken, die onderzoek doen of beleid maken voor de jeugd, maar juist ook ouders en jongeren zelf.

Feedback geven

Wij waarderen het zeer als u de tijd zou willen nemen om feedback te geven op de conceptkennisagenda. Dit kan tot en met maandag 1 oktober 2018 via https://goo.gl/forms/F05sTezVNjiG5fJW2. Alle input zal worden doorgenomen en afgewogen. Per punt zal worden afgewogen in hoeverre het mogelijk is om het mee te nemen in de kennisagenda. De vragenlijst bevat slechts 3 hoofdvragen.