Derde ronde praktijkgericht onderzoek Gedrag en Passend Onderwijs geopend

Het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) stelt een nieuwe subsidieronde open binnen het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs. Financiering kan worden aangevraagd voor kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten (18 maanden).

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor consortia van onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers binnen het PO en VO. Dit programma richt zich op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. Het gaat om onderzoek binnen drie perspectieven, namelijk schoolcultuur, leraar of leerling. De projecten moeten concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

De procedure voor de toekenning van financiering verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van de startaanvraag. Het NRO selecteert de beste startaanvragen. Tijdens een verplichte werkconferentie werken de geselecteerde consortia aan de uitwerking van hun startaanvraag tot een volledig onderzoeksvoorstel.

De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 21 januari 2020; voor de startaanvraag is dat 10 maart 2020. Er kunnen tien startaanvragen worden gehonoreerd, vijf per sector (PO/VO). Uiteindelijk kunnen acht onderzoeksprojecten, vier per sector, gehonoreerd worden om daadwerkelijk uitgevoerd te worden.

» meer informatie over deze subsidieronde vindt u op de programmapagina Gedrag en passend onderwijs