Derde subsidieronde praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs geopend

De derde subsidieronde is geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het beroepsonderwijs. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 5 juni 2018. Op donderdag 12 april organiseerde het NRO een matchmakingsbijeenkomst voor geïnteresseerde onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers. Het gaat om onderzoek binnen vier thema’s: onderwijs op maat, dynamische arbeidsmarkt, verbinding in de beroepsonderwijskolom en professionele schoolorganisaties. De projecten moeten concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

Matchmakingsbijeenkomst 12 april

Donderdagmiddag 12 april vond een matchmakingsbijeenkomst plaats in Utrecht voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers die mee willen doen aan deze subsidieronde. Tijdens deze bijeenkomst konden de geïnteresseerden elkaar leren kennen en eventuele consortiumpartners vinden voor hun onderzoeksproject.

Procedure

De procedure voor de toekenning van financiering verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert de beste ideeën. In werkconferenties kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun idee uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 5 juni 2018; voor de startaanvraag is dat 6 september. Het totale budget bedraagt 3.760.000 euro voor meerdere driejarige projecten.

Meer informatie