Disclaimer

Samenstelling en presentatie

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat deze op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. Een deel van de informatie is afkomstig uit andere systemen, waar deze soms op een andere manier samengesteld en gepresenteerd wordt dan op deze website gebeurt.

Alle informatie die op onze webpagina’s wordt aangeboden is in eerste instantie bedoeld ter oriëntatie en ter illustratie. Alleen de officiële teksten die NRO/NWO in de Staatscourant heeft gepubliceerd, zoals de call for proposals, gelden als juridisch bindend. NRO/NWO legt over haar taakuitvoering jaarlijks verantwoording af in haar jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de informatie op een bepaalde webpagina neem dan contact op met de op die pagina genoemde contactpersoon. Als er geen contactpersoon vermeld staat, stuur dan alstublieft een e-mail naar webbeheer@nro.nl.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door NRO zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Meer over ons privacybeleid

Op deze websites vindt u links naar websites van andere overheden en andere instanties en organisaties. NRO heeft geen controle of zeggenschap over deze websites en kan daarom geen garantie bieden over de volledigheid, juistheid en beschikbaarheid daarvan.

Melden van zwakke plekken in ict-systemen van NRO

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van NRO, zoals nro.nl? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'.