Dit jaar geen NRO-ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

In 2016 zal het NRO geen subsidieronde houden voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het budget dat hiervoor was gereserveerd, wordt toegevoegd aan het budget voor 2017. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor evaluatie van de de eerdere rondes.

In 2013 stelde het NRO de eerste call for proposals open voor kortlopende praktijkgerichte projecten, die werden uitgevoerd in schooljaar 2014-2015 en nu vrijwel allemaal zijn afgerond. Het komende voorjaar wordt voor de derde keer subsidie toegekend voor dit type onderzoek. In de evaluatie van de eerdere subsidierondes kijkt het NRO onder meer naar procedures, tijdspad en uitkomsten. De NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek beslist op basis daarvan hoe een nieuwe ronde eruit moet zien.

Praktijkgerichte calls in 2016

In 2016 zal het NRO in elk geval een ronde houden voor praktijkgericht onderzoek in het groen onderwijs, en een ronde voor praktijkgericht onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs. Naar verwachting kan het NRO ook een call ontwikkelen voor praktijkgericht onderzoek naar gedragsproblematiek van leerlingen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? U kunt deze voorleggen aan Linda Sontag, secretaris van de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek, via ppo@nro.nl.