Doe mee aan Landelijke Peiling Exacte vakken in het basisonderwijs

Minder scholen benaderen voor onderzoek, en die scholen die wel deelnemen zo min mogelijk belasten. Met deze doelen voor ogen worden in de Landelijke Peiling Exacte vakken twee nationale rekenonderzoeken gecombineerd. Door ze te combineren hoeft er maar één schoolvragenlijst te worden ingevuld.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) wordt elke vier jaar uitgevoerd door de Universiteit Twente. Sinds 1995 worden in TIMSS wereldwijd de vaardigheden gemeten van groep 6-leerlingen in rekenen-wiskunde en natuuronderwijs (www.timss.nl).

Peil.Onderwijs rekenen-wiskunde richt zich op de reken- en wiskundevaardigheden van leerlingen die op het punt staan het (speciaal) basisonderwijs te verlaten. Deze peiling wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, Cito, KPC en Universiteit Leiden onder regie van de Inspectie van het Onderwijs (www.kohnstamminstituut.nl/rekenpeiling.html).

Beide peilingen gaan niet alleen over het kennisniveau van leerlingen maar ook over het welzijn van leerlingen én dat van leraren.

Eenmalige toetsafname

Dit najaar wordt een steekproef van scholen gevraagd om eenmalig een toetsafname in groep 6 en groep 8 in te plannen in het voorjaar van 2019. Een deelnemende school heeft geen extra werk aan de afnames, want de toetsen worden afgenomen en nagekeken door een onafhankelijk onderzoeksteam. Door de twee grote studies te combineren hoeft er maar één schoolvragenlijst te worden ingevuld. Scholen krijgen inzicht in de prestaties en houdingen van leerlingen in groep 6 én groep 8 vergeleken met landelijke gemiddelden. Elke getoetste leerling krijgt bovendien een presentje. Onder de scholen die volledig meedoen wordt een aantal tablets verloot.

Nationaal belang

Bent u al uitgenodigd voor de Landelijke Peiling Exacte vakken door de Inspectie van het Onderwijs? De betrokken onderzoekers vragen u om mee te doen in het belang van het Nederlandse onderwijs en van uw school. De resultaten worden gepubliceerd in nationale rapportages waarin de uitkomsten op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot scholen, leerkrachten of leerlingen. De inspectie gebruikt de gegevens niet voor de kwaliteitsbeoordeling van individuele scholen, maar alleen om een landelijk beeld te schetsen van de stand van zaken van het reken-wiskunde onderwijs.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met Martina Meelissen van de Universiteit Twente: m.r.m.meelissen@utwente.nl.