Doorbraakproject onderwijs & ICT

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Doorbraakproject onderwijs & ICT.

Doel van het programma
Het onderzoeksprogramma richtte zich op de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en de relatie tussen deze kenmerken en de opbrengsten van het onderwijs. De sector als geheel (primair en voortgezet onderwijs) moesten van de resultaten van het onderzoek kunnen leren.

Lopend onderzoek
In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ICT werkten 60 vo-scholen binnen tien leerlabs en negen praktijksituaties (besturen met daar onder vallende scholen) in het po aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ICT.

Een consortium bestaande uit Oberon en de universiteiten van Leiden en Utrecht was verantwoordelijk voor het landelijke onderzoek. Het landelijke onderzoek in Doorbraakproject onderwijs & ICT richtte zich allereerst op de vraag wat de kenmerken zijn van gepersonaliseerd leren met ICT in de leerlabs en praktijksituaties. Vervolgens was de vraag of er verbanden waren van deze kenmerken met de opbrengsten van het gerealiseerde onderwijs.

Het onderzoek bestond uit schoolspecifiek onderzoek en een overkoepelend onderzoek. In het schoolspecifieke onderzoek werd op de scholen onderzoek gedaan naar de schoolspecifieke interventie rond onderzoeksvragen vanuit de school en moest voor de school direct bruikbare resultaten opleveren. In het overkoepelende onderzoek werden de resultaten van vanuit alle scholen samen genomen in een meta-analyse.

Onderdeel van het overkoepelende onderzoek was een vragenlijst naar de opvattingen van docenten over gepersonaliseerd leren en ICT. De resultaten van deze metingen in het vo kunt u vinden in overzichtelijke infographics op de website van Leerling2020.

Budget
Het beschikbaar gestelde budget kwam van de partners binnen het Doorbraakproject onderwijs & ICT (PO-Raad, VO-Raad, Ministeries van OCW & EZ). Zij verzochten het NRO om dit onderzoek uit te zetten. Het budget voor deze financieringsronde bedroeg € 1.360.000.

Toegekende projecten
Het toegekende project uit de eerste financieringsronde Doorbraakproject onderwijs & ICT vindt u in de NRO-projectendatabase.

Contactpersoon
Niels Rijke
opro@nro.nl
tel. 070 344 05 13

Begeleidingscommissie Doorbraakproject onderwijs & ICT

A. (Alfons) ten Brummelhuis (projectcoördinator Kennisnet / NRO)
E. (Eelke) Bosman (PO-raad)
J. (Judith) Geraedts (OCW)
N. (Natasja) Langerak (programmamanager DBP Onderwijs & ICT)
S. (Stefanie) van Nes (VO-raad)