Doorlopend aanvragen: Lerarenagenda Ondersteuningssubsidie

Voor het stimuleren van onderzoek naar specifieke thema’s kent het NRO een hoofdroute: een programmaraad of programmacommissie formuleert een onderzoeksprogramma en zet vervolgens ‘calls for proposals’ uit binnen dat programma. Het NRO is in deze gevallen altijd de hoofdfinancier van de gesubsidieerde onderzoeksprojecten.

In aanvulling op deze werkwijze biedt het NRO ook de mogelijkheid om onderzoeksgerelateerde en kennisbenuttingsactiviteiten die op kleine schaal plaatsvinden gedeeltelijk te financieren, indien deze activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het NRO-programma Lerarenagenda. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de activiteit voor een groot deel door een andere partij te worden gefinancierd.

Budget
De programmacommissie Lerarenagenda stelt voor de ondersteuningssubsidie een totaalbudget van 200.000 euro beschikbaar. Dit is een doorlopende subsidieronde waarin aanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond voor het betreffende jaar is bereikt.

» Meer informatie leest u op de programmapagina.
» De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina: Lerarenagenda Ondersteuningssubsidie.