Doorlopend aanvragen: Samenwerking Duitsland – von Humboldt Stiftung (VHS) (NWO-financiering)

NWO stelt jaarlijks twee prijzen beschikbaar aan Duitse senior onderzoekers, voorgedragen door Nederlandse onderzoekers. De Von Humboldt Stiftung (VHS) in Bonn stelt prijzen beschikbaar voor Nederlandse senior onderzoekers.

Waarvoor

Het doel van de researchprijzen is internationale samenwerking tussen excellente onderzoekers stimuleren.

Voor wie

Eminente onderzoekers (bij voorkeur hoogleraar) met vast dienstverband bij één van de hierna volgende kennisinstellingen kunnen bij NWO Duitse kandidaten voor een Von Humboldt prijs voordragen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL). Bij de Von Humboldt Stiftung kunnen Duitse onderzoekers Nederlandse kandidaten voordragen.

Wat aanvragen

De prijs kan worden aangevraagd voor onderzoek gedurende een periode van tenminste vier maanden tot hoogstens een jaar. De onderzoeksperiode kan desgewenst worden gesplitst.

Wanneer

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd is ongeveer zes maanden.

» Lees alle informatie op de NWO-financieringspagina.