Doe mee en draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek

Hoe kan praktijkgericht onderwijsonderzoek leraren ondersteunen om goed onderwijs te geven dat aansluit op de mogelijkheden en ambities van hun leerlingen? Help de komende maanden mee om dit in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen.

Ouders, schoolbestuurders en de maatschappij hebben hoge verwachtingen van het onderwijs. De spil daarin zijn leraren, beter gezegd: lerarenteams.

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een motor om de kwaliteit van het onderwijs in po, vo, mbo en de lerarenopleidingen te versterken. Het biedt ondersteuning aan lerarenteams bij het verzorgen van onderwijs.

In kenniskringen van lectoraten, in academische opleidingsscholen, werkplaatsen onderwijsonderzoek: op veel plaatsen, kortom, heeft praktijkgericht onderzoek de afgelopen tien jaar veel lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te vernieuwen. Toch blijven er verbeteringen mogelijk.

Aankondiging: digitale consultatie

Daarom start het NRO samen met Regieorgaan SIA binnenkort een digitale consultatie. We horen in die consultatie graag de reactie van lectoren en onderzoekers, leraren en lerarenopleiders op de vraag: Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek van het hbo te versterken, enerzijds op de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis?”

Deelname

We nodigen betrokkenen graag uit om deel te nemen. In de tweede helft van november 2017 wordt een ‘Group Concept Mapping’ gestart, waarvoor we nu al oproepen tot deelname. Geef uw naam en e-mailadres door via oppo@regieorgaan-sia.nl en u ontvangt rechtstreeks een uitnodiging zodra de tool hiervoor online staat.

Op basis van de opbrengsten organiseren we donderdagmiddag 8 maart 2018 een werkconferentie. Daar toetsen we de opbrengst op belang, haalbaarheid en prioriteiten.

Organisatie

Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Daarom wordt vanaf dit najaar een Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek ontwikkeld. Het programma kent een onafhankelijke Stuurgroep, met als secretarissen Peter Lorist (namens het NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.