Drie projecten met Nederlandse en Scandinavische partners ontvangen subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs

Drie projecten waarin Nederlandse en Scandinavische partners samenwerken, ontvangen subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs. De drie projecten gezamenlijk krijgen 2,25 miljoen euro; hiervan is 750.000 euro afkomstig van het NRO. 

Alle onderzoeken worden verricht in het primair onderwijs en de voorschoolse educatie. Uit 24 voorstellen werden de onderstaande drie projecten geselecteerd voor subsidie.

Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders

Onderwerp: hoe respect en gelijkwaardigheid tot stand komen in het beleid en de praktijk van het onderwijs. De onderzoekers willen het theoretisch inzicht in dit vraagstuk vergroten, en praktische handvatten ontwikkelen waarmee kinderen met verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften ‘erbij kunnen horen’.

Deelnemende landen: Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Nederland.
Projectleider: Eva Johansson, University of Stavanger (Noorwegen)
Deelprojectleider in Nederland: dr. Barbara Piskur (Hogeschool Zuyd)

Meer projectinformatie (Engels)

Inclusive science teaching in multilingual classrooms

Onderwerp: meertaligheid van leerlingen in bèta-onderwijs. Dit project past design research toe: leraren in de 3 landen krijgen hetzelfde lespakket voor ‘inclusief bèta-onderwijs’ en er wordt gekeken hoe zij deze inzetten en waarom. Welke talige aanpak is onder alle omstandigheden succesvol?

Deelnemende landen: Noorwegen, Zweden, Nederland
Projectleider: Maaike Hajer, Utrecht University of Applied Sciences (Hogeschool Utrecht)
Deelprojectleider in Nederland: dr. Elwin Savelsbergh (Hogeschool Utrecht)

Meer projectinformatie (Engels)

Mixed classes And Pedagogical Solutions (MAPS)

Onderwerp: diversiteit in de klas in stedelijk gebied. Een vergelijking tussen Helsinki, Reykjavik en Amsterdam: hoe verschilt de politiek en het onderwijsbeleid tussen deze landen en wat zijn de praktische (sociale en pedagogische) implicaties?

Deelnemende landen: Finland, IJsland, Nederland
Projectleider: Sonja Kosunen, University of Helsinki (Finland)
Deelprojectleider in Nederland: dr. Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam)

Meer projectinformatie (Engels)

Samenwerking NRO met Scandinavische partners

Deze financiering komt voort uit de eerste internationale subsidieronde van het NRO, die het organiseerde samen met het Scandinavische samenwerkingsverband van wetenschappelijke onderzoeksfinanciers NordForsk. De deelnemende Scandinavische landen zijn Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De onderzoekers werken in de projecten samen met zowel onderwijsinstellingen in Nederland, als met onderzoekers en onderwijsinstellingen uit ten minste twee van deze landen.
Bij de openstelling van deze call schreef NRO’s internationaal secretaris Niels Rijke hierover de blogpost ‘NRO gaat nu echt over de grens’.