Eerste praktijkgerichte kortlopende onderzoeken van start

Zestien consortia kunnen komend schooljaar met geld van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan de slag met een kortlopend onderzoeksproject. Met behulp van wetenschappelijke inzichten zullen zij praktisch toepasbare oplossingen ontwikkelen voor vragen uit de onderwijspraktijk.

De consortia bestaan in alle gevallen uit onderwijsonderzoekers en professionals van één of meerdere onderwijsinstellingen, vaak aangevuld met een consultant. Elk consortium ontvangt tussen de 50.000 en 100.000 euro. De projecten duren maximaal zestien maanden en zijn verdeeld over drie thema’s:

  • Differentiatie in de klas: inspelen op cognitieve verschillen (vier toekenningen)
  • Opbrengsten van leren met ict (vijf toekenningen)
  • Vakdidactiek in relatie tot taal, en tot rekenen/wiskunde (zeven toekenningen)

Per thema volgen hieronder de gehonoreerde projecten, op alfabetische volgorde van hoofdaanvrager:

Differentiatie in de klas

Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen (BC Broekhin Roermond, Roermond) i.s.m. dr. T. Schils (Maastricht University); T. Lenders (Academische Opleidingsschool Limburg); BC Broekhin Roermond, Roermond; Connect College, Echt.

Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie
Dr. T.H.S. Eysink (Universiteit Twente) i.s.m. M. Kamp (Universiteit Twente); prof. dr. W. Kuiper (SLO); Dr. Annette Thijs (SLO); Dhr. Wim Elfrink (Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE)); Dhr. Jos Sprakel (Samenwerkingsverband 08.03 St. KOE); Paus Joannesschool, De Kubus, Alfonsusschool, De Regenboog, IBD de Eschmarke, Dr. Ariënsschool, De Triangel en De Windroos (alle in Enschede); St. Gerardusschool en KBS de Troubadour (beide in Glanerbrug).

Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestaties
Dr. C.P.B.J. van Klaveren (Maastricht University) i.s.m. dr. F.M. Spieksma (Universiteit Leiden); mr. K.H. Strous (Dedact); F.W. van Rest Msc. (Dedact); Oranje Nassaucollege, Zoetermeer; Scala College, Alphen aan den Rijn; Twents Carmel College – de Thij, Oldenzaal; Pantarijn College, Wageningen; Vossiusgymnasium, Amsterdam; St. Michaelcollege, Zaandam; Twents Carmel College Denekamp, Denekamp.

Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO)
Prof. dr. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam) i.s.m. dhr. C.J.M. Welie MA (Universiteit van Amsterdam); Mw. E. Krijnen MA (Universiteit van Amsterdam); Hervormd Lyceum West (Amsterdam); Caland Lyceum, Amsterdam; Comenius Lyceum, Amsterdam.

Opbrengsten van leren met ict

Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs
Dr. C.M.G. Haelermans (Maastricht University) i.s.m. dr. Joris Ghysels (Maastricht University); prof. Wim Groot (Maastricht University); prof. H. Maassen-van den Brink (Maastricht University); Dendron College, Horst; Theo Schijf (Muiswerk); Het College, Weert; Valuascollege, Venlo.

Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game 
Mw. P. de Jong (ROC Friesland College) i.s.m. prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Universiteit Utrecht); mw. Marjoke Bakker MSc (Universiteit Utrecht); mw. Liesbeth Vos (ROC Friesland College); dr. F.J. van Dijk (Universiteit Utrecht); drs. K. Heij (Bureau ICE); drs. Marc Binsbergen (Bureau ICE); dhr. H.C. Woerden (Royal Jongbloed); drs. Jan-Jaap Karsten (Royal Jongbloed).

It’s all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters
dr. F.C. Kirschner (Universiteit Utrecht) i.s.m. dr. E.H. Kroesbergen (Universiteit Utrecht); dhr. T. Palm (Universiteit Utrecht); prof. dr. S.F. te Pas (Universiteit Utrecht); dr. F.J. van Dijk (Universiteit Utrecht); Basisschool De Klumpert, Nijmegen; KBS De Korenbloem, Raalte; OBS De Casembroot, Sint-Annaland; OBS De Pijler, Rotterdam; KBS Willibrordus, Oud-Beijerland; Basisschool ’t Scathe, Pannerden; OBS Roets, Almelo; Koepelschool Vereniging hervormde scholen Ede; KBS De Howiblo, Montfoort; CBS Sjaloom, Voorst.

Docentgebruik van automatisch gegenereerde prestatiegegevens over leerders
dhr. J.O. Vermeulen (Fons Vitae Lyceum) i.sm. prof. dr. W.F. Admiraal (Universiteit Leiden/ ICLON); dr. J.A. Bulterman-Bos (Open Doors Education BV); Fons Vitae Lyceum.

SLEM project: Serious Games voor Leren en Examineren in het MBO
Prof. dr. W. Westera (Open Universiteit Nederland) i.s.m. prof. dr. R. van Hezewijk (Open Universiteit Nederland); dr. R. Nadolski (Open Universiteit Nederland); dr. H. Hummel (Open Universiteit Nederland); T. Remeeus (Stichting Praktijkleren); M. Halfers Msc (Stichting Praktijkleren); M. van Kollenburg BA (Stichting Praktijkleren); M. Hector (Stichting Praktijkleren); Zadkine MBO, Rotterdam; ROC Nova College, Hoofddorp.

Vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde

Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs
Dr. G. Camp (Open Universiteit) i.s.m. prof. dr. R. van Hezewijk (Open Universiteit); prof. dr. H. van der Molen (Erasmus Universiteit Rotterdam); prof. dr. A. Scherpbier (Universiteit Maastricht); dr. P.P.J.L. Verkoeijen (Erasmus Universiteit Rotterdam); dr. A.B.H. de Bruin (Maastricht University); Mw. N.A.M.C. Goossens MSc (Erasmus Universiteit Rotterdam); OBS de Wilgenstam, Rotterdam; OBS de Driehoek Rotterdam; OBS de Plevier, Hoogvliet; OBS Jan Antonie Bijloo, Rotterdam; Stichting BOOR, Rotterdam.

Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Dr. J.P. van Drie (Universiteit Amsterdam) i.s.m. T. Janssen (Universiteit Amsterdam); M. Braaksma (Universiteit Amsterdam); Cartesius Lyceum, Amsterdam; Helen Parkhurst, Almere; Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist; Ichthus College, Veenendaal; St.-Odulphus Lyceum, Tilburg; Sint Vituscollege, Bussum.

Wiskundige denkactiviteit in praktijk
Dr. P.H.M. Drijvers (Universiteit Utrecht/ FISME) i.s.m. dr. H. Straat (CITO); dr. A.A. Béguin (CITO); dr. P. Drijvers (Universiteit Utrecht/ CITO); H.M.C. Eijkelhof (Universiteit Utrecht); Maurick College, Vught; Meridiaan College, Amersfoort; Farel College, Amersfoort.

Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren
Dr. R. Keijzer (Hogeschool iPABO) i.s.m. dr. A. Bakker (Universiteit Utrecht); J.A. Diepenhorst (Saxion Hogescholen); prof. dr. W. Kuiper (SLO); J. Rensink (Stichting Openbaar Onderwijs Deventer); G.J. Veeter (Stichting Sarkon); Cees Wilkeshuisschool, Deventer.

Differentiatie in de rekenles in het mbo
Dr. E.H. Kroesbergen (Universiteit Utrecht) i.s.m. dr. Frank Jan van Dijk (Universiteit Utrecht); Mirjam Bastings (Universiteit Utrecht); Monica Wijers (Universiteit Utrecht); Vincent Jonker (Universiteit Utrecht); Albeda College, Rotterdam; ROC Midden Nederland, Utrecht.

Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Dr. A.E. (Annemieke) Smale-Jacobse (Rijksuniversiteit Groningen); prof. dr. E.G. Harskamp (Rijksuniversiteit Groningen); CBS Regenboog, Bedum; OBS Hagenhofschool, Stadskanaal; OBS de Braskörf, Veendam; OBS Schuilingsoord, Zuidlaren; OBS de Heksenketel, Assen.

Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBO
Dr. H.T. Strating-Keurentjes (Expertisecentrum Nederlands) i.s.m. dr. R. Scharten (Expertisecentrum Nederlands); drs. E. Vissers (KPC Groep); drs. M. Steenvoorde (KPC Groep); Peer Summeren (ROC De Leijgraaf); drs. G. Vasilares (ROC De Leijgraaf).

Over de beoordeling en besluitvorming

Op 28 november 2013 ontving het NRO voor de drie thema’s in totaal 119 onderzoeksvoorstellen met een waarde van ongeveer 10 mln euro. Binnen het beschikbare budget van 1,4 mln euro konden echter maar zestien voorstellen worden gehonoreerd. Alle ingediende voorstellen werden in drie thematische commissies beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria, en kregen een eindkwalificatie ‘excellent’, ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘ontoereikend’.
Op basis van de beoordelingen hebben de commissies een rangorde aangebracht in de voorstellen en deze als advies aan de Programmaraad voor het Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO gegeven. In zijn vergadering van 9 april 2014 heeft de PPO de oordelen van de commissies getoetst en overgenomen. Helaas was het beschikbare budget niet toereikend om meer (zeer) goede voorstellen te honoreren. In het najaar van 2014 zal het NRO opnieuw een call for proposals openstellen voor praktijkgericht kortlopend onderwijsonderzoek.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Annemarijke Jolmers, voorlichter NRO: telefoon 070 3440864, a.jolmers@nwo.nl.
Aanvragers die meer willen weten over hun toekenning of afwijzing, vinden meer (contact)informatie in de brief van het NRO.