Effecten van twee beleidsinterventies in het mbo geëvalueerd 2015-2020

Met de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziene kwalificatiestructuur moet het mbo doelmatiger worden en kan de kwaliteit verbeteren. Drie Nijmeegse onderzoeksinstellingen onder leiding van prof. dr. Maarten Wolbers (ITS, Radboud Universiteit Nijmegen) gaan tot en met 2020 de implementatie en de effecten hiervan evalueren. Zij ontvangen hiervoor in totaal 1,7 miljoen euro, dat door het ministerie van OCW via het NRO beschikbaar wordt gesteld.

De twee beleidsinterventies (inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ per 1 augustus 2014, en herziening van de kwalificatiestructuur vanaf 1 augustus 2016) zullen op vele aspecten van het mbo invloed uitoefenen. Ze werken door in het onderwijsproces en in de relatie tussen onderwijs en (regionaal) bedrijfsleven, en hebben gevolgen voor vele andere groeperingen die bij het mbo betrokken zijn.

kapper MBO

Evaluatie van beleid

Voor het ministerie is het daarom relevant om deze beleidsinterventies te evalueren: hoe verloopt de voortgang van de implementatie? In welke mate treden de beoogde effecten -en eventuele onbedoelde effecten- op, en hoe kunnen deze worden verklaard? Zo nodig kunnen de bevindingen aanleiding geven het beleid bij te sturen.

Over de onderzoekers

Een consortium van drie Nijmeegse onderzoeksinstellingen voert de evaluatie uit: naast het ITS zijn dat ResearchNed en Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). De betrokken onderzoekers zijn prof. dr. M.H.J. Wolbers in samenwerking met dr. A. van den Broek (ResearchNed), drs. T. Eimers (KBA), drs. S. Elfering (ITS), Dr. J.E.M. Frietman (KBA) en M. Muskens MSc (ResearchNed).