Elf overzichtsstudies van start om de opbrengst van onderzoek te vergroten

Elf nieuwe overzichtsstudies kunnen van start: kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. De subsidie is van belang om de opbrengst van onderzoek te vergroten. Reeds een jaar na start kan het overzicht worden verwacht.

Het NRO onderscheidt in deze ronde drie typen overzichtsstudies: wetenschappelijke reviews, thematische overzichtsartikelen en case reports. De laatste twee bieden de mogelijkheid om ook niet-wetenschappelijke bronnen te betrekken in het overzicht van kennis over het onderwijs.

De financiering voor deze projecten is afkomstig van de drie programmaraden van het NRO voor fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderwijsonderzoek. In totaal gaat het om 550.000 euro; ieder project krijgt maximaal 50.000 euro toegekend.

U vindt hieronder per type overzichtsstudies de gehonoreerde projecten, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de hoofdaanvrager.

Wetenschappelijke reviews

Ontwerprichtlijnen voor formatief toetsen vanuit de geheugenpsychologie: 1 + 1 = 3? (vrij onderwerp)
Dr. Kim Dirkx (OU) met dr. Gino Camp (OU) en dr. Desirée Joosten-ten Brinke (OU)

Licht op schaduwonderwijs (vrij onderwerp)
Dr. Louise Elffers (UvA) met dr. Suzanne Jak (UvA)

Family literacy-programma’s voor kinderen in achterstandssituaties: Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen (vrij onderwerp)
Prof. dr. Roel van Steensel (EUR) met prof.dr. Lidia Arends (EUR) 

Thematische overzichtsartikelen

Leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeractiviteiten en –uitkomsten (thema: Ondernemerschap op school)
Dr. Judith Gulikers (WUR) met dr.ir. Thomas Lans (WUR), dr. Yvette Baggen (UU) en dr. Ingrid Christoffels (ecbo)

Het versterken van leiderschap van leraren in scholen: concepten, effecten en condities (thema: Teacher Leadership)
Dr. Marco Snoek (HvA) met dhr. Frank Hulsbos MSc. (HvA) en dr. Inge Andersen-Bakkenes (HU)

Technologie voor regulatie van leren: vormgeving, mechanismen en uitkomsten (thema: Onderwijs anders organiseren met behulp van ICT)
Dr. Nadira Saab (UL) met dr. Monika Louws (UL), dr. Amika Cviko (UU) en dr. Ditte Lockhorst (Oberon)

‘Teacher leadership’: niet lijden, maar leiden. Een literatuuronderzoek naar manieren om teacher leadership te stimuleren. (thema: Teacher Leadership)
Dr. Lars Tummers (UU) met mevr. Nadine van Engen MSc. (EUR)

Geïntegreerd onderwijs in leergebieden in het voortgezet onderwijs (thema: Integratie schoolvakken)
Dr. Arie Wilschut (HvA) met dr. Monique Pijls (HvA)

Case Reports

Grensoverschrijdende wetenschap: Condities voor cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis en handelingsalternatieven (thema: Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis)
Dr. Larike Bronkhorst (UL) met drs. Bjorn Wansink (UU) en mevr. Itzél Zuiker MSc. (UU)

Onderwijs aan vluchtelingen – internationale impulsen ter versterking van opzet en inhoud van de professionalisering van leraren (thema: Onderwijs aan vluchtelingen en professionaliteit van leraren)
Prof. dr. Maaike Hajer (HU) met dr. Gerrit Jan Kootstra (Hogeschool Windesheim) en dr. Marian van Popta (Marnix Academie)

Teamleiders aan het roer van teamontwikkeling. Hoe teamleiders effectief gebruik kunnen maken van teamgerichte HRM praktijken. (thema: Sturing in onderwijsinstellingen via onderwijsteams)
Dr. Piety Runhaar (WUR) met dr. Marianne van Woerkom (UvT)