Ellen Rusman wint NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2019

Utrecht, 30 oktober 2019 – Ellen Rusman is op het NRO-congres uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers. Rusman, werkzaam als onderzoeker aan de Open Universiteit, wint daarmee een bedrag van € 2.000,-. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek naar een methode om in het voortgezet onderwijs vakoverstijgende vaardigheden aan te leren en te beoordelen. Het onderzoek heeft een tool opgeleverd, Viewbrics, die volgens de jury door leraren en leerlingen gemakkelijk is te gebruiken.

Saskia Wools, Ellen Rusman en Evelyne Meens. Foto: Edwin Weers (Magazine on the Spot)

De NRO‐verbindingsprijs voor onderzoekers wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse onderzoeker, die zijn of haar onderzoeksresultaten heeft weten te vertalen naar een bruikbaar product voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. De inzendingen lagen dit jaar dicht bij elkaar, aldus de jury. Niettemin kwam ze tot drie kanshebber. Naast Rusman waren kandidaat:

Over de winnaar

In het voortgezet onderwijs groeit de aandacht voor het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, informatievaardigheden en presenteren. Alleen bestaat er nog weinig kennis over hoe leraren die vaardigheden het beste kunnen aanleren en beoordelen. Daarbij wordt nu wel gebruikgemaakt van ‘rubrics’ (rubrieken met niveaubeschrijvingen), maar dit gebeurt vaak niet methodisch en weinig gestructureerd.

In haar onderzoek ontwikkelden en testten Rusman en haar team een nieuwe gestructureerde methodiek om vaardigheden formatief te evalueren: Viewbrics. De daarbij gebruikte rubrieken verrijkten ze met videobeelden, zodat leerlingen goed konden zien wat van hen wordt verwacht. Rusman werkte hierbij nauw samen met leraren, leerlingen en het schoolmanagement. De leerlingen bleken inderdaad een beter beeld te hebben van de vaardigheden en deze ook beter te beheersen dan voorheen.

De jury roemt de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de vertaling naar een nuttige tool. Deze tool is heel goed zelfstandig door kinderen te gebruiken en het vraagt kinderen om goed over zichzelf en het geleverde werk na te denken. Deze tool verrijkt het vaardighedenonderwijs op een gestructureerde maar toch speelse manier

De jury van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2019

  • Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie UvA, oud-voorzitter Onderwijsraad (juryvoorzitter)
  • Wilfried Admiraal, hoogleraar onderwijskunde Leiden, voorzitter Vereniging voor Onderwijs Research
  • Dick van der Wateren, docent natuurkunde en NLT, wetenschapper, auteur en edu-blogger

De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR). De prijs is dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Naast de prijs voor onderzoekers is er ook de NRO-verbindingsprijs voor leraren. Die is bestemd voor de leraar die op een goede manier in de onderwijspraktijk gebruik weet te maken van de resultaten van onderwijsonderzoek.

» Bekijk het volledige juryrapport