Eric-Jan Wagenmakers wint NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2018

Prof. dr. Eric-Jan Wagenmakers (Universiteit van Amsterdam) is tijdens het NRO-congres op 31 oktober uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers. Hij ontving de prijs van € 2.000 voor de sterke bijdrage die JASP zou kunnen leveren aan het opleiden van studenten en leerlingen in de statistiek. JASP is een open source-programma waar veel behoefte aan is en juist daar waar leerlingen voor het eerst kennismaken met statistiek ziet de jury een grote meerwaarde van het programma.

De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers onderstreept het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. De deskundige jury nomineerde drie kandidaten. De andere genomineerden waren:

Over de winnaar

Met JASP kunnen docenten en leerlingen allerhande statistische berekeningen uitvoeren, resultaten van commentaar voorzien en leren hoe je conclusies trekt uit gegevens. Verzoeken van gebruikers in het onderwijs worden regelmatig in het programma verwerkt. Er is dus sprake van een samenwerking tussen wetenschappers die nieuwe methodes in JASP implementeren, en docenten en studenten die bepaalde functionaliteiten van JASP vragen.

De jury onderschrijft dat het onderwijsveld op alle niveaus sterk gebaat is bij een degelijk statistiekprogramma dat voor het onderwijs bovendien gratis beschikbaar is. Het programma is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en door de keuze voor open source wordt naast toegankelijkheid ook de duurzaamheid geborgd. De jury ziet dat het programma momenteel vooral wordt gebruikt in het hoger onderwijs. Zij hoopt dat de NRO-verbindingsprijs eraan kan bijdragen dat het programma ook in het voortgezet onderwijs gebruikt gaat worden.

De jury van de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2018

  • Wilfried Admiraal – hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Leiden
  • Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter) – voorzitter van de Onderwijsraad
  • Dick van der Wateren – docent natuurkunde en nl&t aan het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, wetenschapper, auteur en edublogger

De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Vereniging voor Onderwijs Research. De prijs werd dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. Naast de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers werd tijdens het congres ook de NRO-verbindingsprijs voor leraren uitgereikt, bestemd voor de leraar die op doeltreffende wijze binnen de school gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

» lees het volledige juryrapport van de NRO‐verbindingsprijs voor onderzoekers 2018