Evaluatie eerste ronde kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

Met de komst van het NRO kwamen subsidies voor fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek onder één dak. Het vormgeven van deze verschillende vormen van onderzoek was van meet af aan een centraal thema voor de stuurgroep en de programmaraden van het NRO. Dit gold in het bijzonder voor praktijkgericht onderzoek, een relatief nieuwe vorm van onderzoek binnen NWO.

Met het kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek bouwen we voort op de ervaringen van het kortlopend onderzoek, zoals dat door de Landelijke Pedagogische Centra vanuit het KPC werd georganiseerd. De resultaten daarvan zijn te vinden op de website www.kortlopendonderzoek.nl. Ook konden we profiteren van onderzoek door Anje Ros en collega’s, zoals gepubliceerd in A. Ros, M. Amsing, A. ter Beek, S. Beek, R. Hessing, R. Timmermans, M. Vermeulen, Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen. Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling (KPC-groep, 2013).

Voorwaarden voor praktijkgericht NRO-onderzoek
Naar aanleiding van onder andere dit onderzoek formuleerde de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek, ondersteund door Linda Sontag en Veronique van der Perk van het NRO, een aantal voorwaarden voor projecten kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Belangrijke voorwaarden waren bijvoorbeeld dat alleen consortia van scholen en onderzoekers onderzoeksvoorstellen konden indienen en dat het onderzoek gebaseerd moest zijn op een vraag die leefde in de desbetreffende scholen. Bij de duur van het onderzoeksproject en het toekenningsmoment werd rekening gehouden met de loop van het schooljaar: de projecten werden in het voorjaar toegekend, het onderzoek zelf vindt plaats in het schooljaar 2014-2015.

Ook vonden we het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek niet alleen voor de meewerkende scholen iets zouden opleveren: het onderzoek moet ook relevant zijn voor andere scholen in Nederland. Deze voorwaarden zijn vervolgens opgenomen in de eerste “call for proposal”.

Van evaluatie naar actiepunten
Er werden in de eerste ronde 119 voorstellen ingediend, terwijl er maar 16 voorstellen konden worden gehonoreerd; dit betekende dat we veel consortia moesten teleurstellen. Omdat we graag lering willen trekken uit de wijze waarop deze eerste ronde is uitgevoerd en werd ervaren, hebben we hierover een evaluatie uitgevoerd. In dit kader zijn de aanvragers en de leden van de beoordelingscommissies geënquêteerd en de ingediende onderzoeksvoorstellen geanalyseerd. U kunt de resultaten van die evaluatie (pdf) hier inzien.

De evaluatie eindigt met een aantal actiepunten die zullen leiden tot verbeteringen in de volgende rondes; ook die zullen we overigens evalueren. De 16 consortia die we konden financiëren in de eerste ronde kortlopend onderwijsonderzoek zijn inmiddels aan de slag gegaan; de resultaten van hun werkzaamheden zullen in het najaar van 2015 beschikbaar zijn.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *