Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo.

Doel van het programma
De wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs’ heeft als doel de overstap van jongeren naar het mbo beter te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij dient de positie van de student versterkt te worden. De wet is ingevoerd in augustus 2017; de jaren daarna vindt evaluatie en monitoring ervan plaats binnen dit NRO-onderzoeksprogramma.

De overheid wil de doelen van de wet bereiken door:

  • Betere (studiekeuze)begeleiding tijdens de overstap;
  • Introductie van een vroegtijdige aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken waardoor leerlingen een meer weloverwogen opleidingskeuze maken, en;
  • Introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.

Het betreft hier dus de periode waarin de studiekeuze tot stand komt, de leerlingen aan het eind van het schooljaar het vo verlaten, leerlingen zich aanmelden bij het mbo en ingeschreven kunnen worden bij een instelling.

Budget

Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar voor de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten.

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal € 485.000.

Binnen het budget moet uitgegaan worden van een verdeling van ongeveer € 200.000 voor het monitoronderzoek en € 285.000 voor het evaluatieonderzoek. Er kon één aanvraag worden gehonoreerd.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersoon
Rosanne Zwart
probo@nro.nl
tel. 070 349 40 24

Mw. M. Honingh (Radboud Universiteit)
Mw. E. Verheijen (Ministerie van OCW directie MBO)
Mw. M. van Mens (Ministerie van OCW directie VO)
Dhr. R. Vervoorn (MBO-raad)
Mw. M. Zwaan (VO-raad)
Mw. J. Kerkhoffs (Platforms VMBO)
Mw. T. Scholtens (JOB)
Mw. J. Noordijk (namens NRO-ProBO)