FAQ Comeniusprogramma

Hieronder een lijst met veelgestelde vragen over het Comeniusprogramma. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met comenius@nro.nl.

FAQ

Is a translation of the Calls for Proposal, the forms and the FAQ available?
Yes, the English version of the FAQ is available here. The English Calls for Proposals will be available late June, here.

Can I submit my proposal for a Teaching Fellowship or Senior Fellowship in English?
Yes, you can.

Can I send a question in English to the NRO office?
Yes, you may. We will try our best to answer in English. If our answer confuses you, please call us, and/or ask a Dutch colleague to call/e-mail us at comenius@nro.nl with your question.

Waar vind ik de nieuwe calls for proposals?
De calls for proposals zijn gepubliceerd via de website van het NRO en de financieringspagina’s van NWO.

Wat zijn de deadlines en wat moet ik indienen?

1. Intentieverklaring

Een korte verklaring waarin u aangeeft de intentie te hebben een aanvraag in te dienen. Deze wordt nog niet inhoudelijk beoordeeld, maar dient om aanvragers en het NRO-bureau een beeld te geven van de belangstelling voor de verschillende rondes en thema’s. Voor de Leadership fellows wordt de samenvatting gebruikt om referenten te benaderen met het verzoek of zij de volledige aanvraag willen beoordelen.  Er is in deze fase nog geen limiet aan het aantal woorden voor de samenvatting, maar in uw vooraanmelding/aanvraag is de limiet 250 woorden.

Het aantal binnengekomen intentieverklaringen wordt bekend gemaakt. Het indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Deadlines intentieverklaringen
Teaching Fellows: dinsdag 28 augustus 2018
Leadership Fellows: dinsdag 4 september 2018
Senior Fellows: dinsdag 4 september 2018

2. Teaching en Senior Fellows: vooraanmelding

Precieze richtlijnen voor deze vooraanmelding staan in de Call for Proposals.

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Na de beoordeling ontvangt de hoofdaanvrager een positief danwel negatief advies voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

Deadlines vooraanmeldingen
Teaching Fellows: dinsdag 25 september 2018
Senior Fellows: dinsdag 2 oktober 2018

3. Leadership, Senior en Teaching Fellows: Uitgewerkte aanvraag

Teaching Fellows & Senior Fellows: sterk aangeraden wordt om alleen wanneer het advies tot uitwerken ‘positief’ was een uitgewerkte aanvraag in te dienen.

Leadership Fellows dienen in één keer een volledige aanvraag in.

Deadlines uitgewerkte aanvragen
Teaching Fellows: dinsdag 27 november 2018 Senior Fellows: dinsdag 4 december 2018
Leadership Fellows: dinsdag 9 oktober 2018

4. Leadership en Senior Fellows: weerwoord

Uitgewerkte aanvragen in de ronde Senior Fellows worden door commissieleden beoordeeld. De eerste schriftelijke commentaren worden ter reactie voorgelegd aan de aanvragers, die éen week de tijd krijgt om een reactie van maximaal 1000 woorden op te stellen.

Aanvragen in de ronde Leadership Fellows worden voorgelegd aan internationale referenten. Deze commentaren worden ter reactie voorgelegd aan de aanvragers, die éen week de tijd krijgt om een reactie van maximaal 1500 woorden op te stellen.

Deadlines
Leadership Fellows: ntb, december 2018 / januari 2019– altijd maximaal vijf werkdagen na opsturen van de referentencommentaren
Senior Fellows: ntb, januari/februari 2019 – altijd maximaal vijf werkdagen na opsturen van de referentencommentaren

5. Leadership Fellows: interviews

Na de beoordelingsvergadering worden de aanvragers van de meest belovende voorstellen uitgenodigd voor een interview met de commissie. Uitnodigingen worden uiterlijk één week voor de interviews verstuurd. Hier worden de gespreksonderwerpen in vernoemd. Verdere voorbereiding voor de interviews is niet nodig.

Data interviews
Leadership Fellows: ntb, eind maart 2019

Wie kan een aanvraag indienen?
De voorwaarden waar aanvragers aan moeten voldoen staan vermeld in de Call for Proposals 2019.

Zoals in de Calls for Proposals 2018 vermeld kunnen aanvragers die in de vorige ronde zijn afgewezen ook indienen in 2019 (Let hierbij wel op de thema’s in de rondes Teaching en Senior fellows).

Wie kan er niet (meer) indienen in 2019?
Zoals ook vermeld in de calls for proposals 2018: de instellingen waar in 2018 een Leadership Fellow-aanvraag is toegekend zijn uitgesloten van indienen in 2019.

Let op: In 2018 is aangekondigd dat faculteiten waar een Senior Fellowship toegekend werd, in 2019 uitgesloten zouden zijn van indiening in 2019. Deze restrictie wordt niet doorgezet: alle faculteiten mogen indienen.

Ik heb nog geen ISAAC-account
Deze account kunt u zelf aanmaken via www.isaac.nwo.nl.

Mijn instelling of faculteit/instituut is nog niet geregistreerd  in ISAAC, of staat in een verkeerde/verouderde structuur in ISAAC
Stuur een mail naar relatiebeheer@nwo.nl zodat het secretariaat van NWO uw instelling in ISAAC aan kan maken. Vermeld in uw mail:

  • Volledige officiële naam
  • Adres (postadres en bezoekadres)
  • Algemeen telefoonnummer

Check tenminste een week voor de deadline of uw instelling/faculteit correct in ISAAC geregistreerd staat zodat de medewerkers van NWO dit tijdig kunnen aanpassen.

Waar staat het formulier voor de intentieverklaring?
Voor de intentieverklaring bestaat geen los formulier. De intentieverklaring wordt ingediend door in ISAAC gegevens in te voeren.

Wanneer u via de financieringspagina’s van de specifieke trappen in het programma op de NWO-website (te bereiken via de programmapagina) klikt op “Deze financiering digitaal aanvragen” komt u uit bij het aanvraagsysteem ISAAC. Daar kunt u een account aanmaken, en de verdere stappen volgen. Denk er hier bij aan dat in het veld voor de samenvatting ook het thema genoemd dient te worden (Teaching Fellows & Senior Fellows)

Met vragen over ISAAC zelf (mocht u vastlopen in de stappen) kunt u bellen met de helpdesk: 020-3467179. Omdat medewerkers van NWO geen aanvraag in kunnen dienen, kunnen wij helaas niet meekijken in de interface van ISAAC zoals aanvragers deze zien.

Wat moet er in de intentieverklaring staan?
Wanneer u in ISAAC aangeeft een intentieverklaring in te dienen, vraag ISAAC u om enkele administratieve gegevens en een samenvatting. Daar in vermeldt u:

  • In welk thema (zie paragraaf 2.3 – 2.6) de aanvraag ingediend zal worden. Na indienen van een intentieverklaring kan het thema niet meer gewijzigd worden.
  • Titel van het projectvoorstel (deze kan niet meer gewijzigd worden)
  • Samenvatting van het projectvoorstel. Deze kan bij het indienen van de vooraanmelding nog gewijzigd worden. Er is in deze fase nog geen limiet aan het aantal woorden voor de samenvatting, maar in uw vooraanmelding/aanvraag is de limiet 250 woorden. Voor de Leadership fellows wordt de samenvatting gebruikt om referenten te benaderen met het verzoek of zij de volledige aanvraag willen beoordelen.

Maakt mijn intentieverklaring meer kans als ik ….
De intentieverklaring wordt niet aan de beoordelingscommissie voorgelegd, en dus niet (inhoudelijk) beoordeeld. De intentieverklaring maakt dus geen ‘kans’, maar geeft u slechts toegang tot de volgende fase van het aanvraagproces.

Let op!  De samenvatting van de intentieverklaring van de Leadership Fellows wordt gebruikt voor het aanschrijven van internationale referenten. Zij moeten op basis van de samenvatting kunnen inschatten of zij in staat en bereid zijn de aanvraag te beoordelen.

Is de garantiestelling van de leidinggevende noodzakelijk voor het indienen van de intentieverklaring ?
Nee, deze is pas nodig bij het indienen van de vooraanmelding (Teaching & Senior fellows) of aanvraag (Leadership Fellows)

Niettemin wordt aangeraden om zo vroeg mogelijk contact te zoeken met leidinggevenden om over de plannen te spreken en te sparren. Dit geldt met name voor de Senior en Leadershipfellows, waar niet alleen een handtekening vereist is maar ook een limiet gesteld is van één aanvraag  per faculteit/instelling.

Wanneer het NRO-bureau signaleert dat uit éen faculteit / instelling meerdere intentieverklaringen voor Senior Fellowship / Leadershipfellowship ingediend worden krijgen beide aanvragers hier over bericht. (Wanneer meerdere vooraanmeldingen/aanvragen ingediend worden, worden al deze aanvragen niet-ontvankelijk verklaard.)

Moet mijn team compleet zijn bij het indienen van de intentieverklaring?
Nee. U hoeft hier nog geen mede-aanvragers op te geven. Ook als u dit wel doet, kunt u deze bij het indienen van de aanvraag nog wijzigen. In dat geval vragen we u hiervan een notificatie te sturen naar comenius@nro.nl

Kan ik om [reden x] uitstel krijgen voor het indienen van een intentieverklaring?
Nee, dit is niet mogelijk. Echter, dit is waarschijnlijk ook niet nodig: voor het indienen van de intentieverklaring heeft u nog géén handtekening van uw leidinggevende nodig. Titel en samenvatting kunnen nog gewijzigd worden. Slechts de naam van de hoofdaanvrager en het thema waarin ingediend wordt (vermeld dit in de samenvatting!)  kunnen niet meer gewijzigd worden.

Ik wil mijn intentieverklaring weer intrekken
Dit kunt u doen door, na het indienen van de intentieverklaring in te loggen in uw ISAAC account en op de pagina van uw intentieverklaring te klikken op ‘intrekken’.

Het opgeven van een reden voor het intrekken van de intentieverklaring is niet verplicht. Voor de evaluatie van het Comeniusprogramma stellen we het echter wél op prijs wanneer u uw besluit wilt toelichten. Dit kan door een e-mail te sturen naar comenius@nro.nl

Ik heb geen bevestiging ontvangen
Sommige servers/spamfilters van universiteiten/hogescholen filteren de door ISAAC automatisch verzonden e-mails. Als ook in  uw spam-folder geen bevestiging zit, maar in ISAAC de aanvraag als geregistreerd staat, stuur dan een screenshot van wat u ziet in ISAAC naar comenius@nro.nl

Ik wil mijn intentieverklaring weer intrekken
Dit kunt u doen door, na het indienen van de intentieverklaring in te loggen in uw ISAAC account en op de pagina van uw intentieverklaring te klikken op ‘intrekken’.

Het opgeven van een reden voor het intrekken van de intentieverklaring is niet verplicht. Voor de evaluatie van het Comeniusprogramma stellen we het echter wél op prijs wanneer u uw besluit wilt toelichten. Dit kan door een e-mail te sturen naar comenius@nro.nl

Ik heb geen intentieverklaring ingediend. Kan ik toch nog indienen?
Nee. De intentieverklaring dient om zowel het NRO als de aanvragers informatie te verschaffen over de maximale hoeveelheid aanvragen binnen een ronde en thema. Zonder intentieverklaring kunt u dus niet meer indienen.

Ik heb een intentieverklaring ingediend, maar wil graag een collega als hoofdaanvrager opvoeren. Kan dit nog wijzigen?
Nee. Mocht u menen dat er sprake is van overmacht en u niet meer in staat bent om het voorstel uit te voeren kunt u contact opnemen via comenius@nro.nl.

Kan ik het thema waarin ik de aanvraag indien nog wijzigen ten opzichte van de intentieverklaring?
Nee, dit is niet meer mogelijk (zie ook de vraag over het indienen van een aanvraag zonder intentieverklaring).

Kan ik de titel van mijn aanvraag en de samenvatting van mijn aanvraag nog wijzigen ten opzichte van de intentieverklaring?
Ja, dat mag. Wanneer u de titel wijzigt vragen we u hiervan een notificatie te sturen naar comenius@nro.nl.

Ik heb een (positief) advies ontvangen en wil mijn vooraanmelding omzetten naar een uitgewerkte aanvraag. Mag ik de onderdelen die al deel uitmaakten van de vooraanmelding nog wijzingen (bv. samenvatting, probleemschets)?
Ja, dat mag. In het geval van een positief advies zullen waarschijnlijk slechts kleine wijzigingen nodig zijn. In het geval van een negatief advies wordt u echter ten sterkste aangeraden om volgend jaar een nieuwe vooraanmelding in te dienen in plaats van op deze korte termijn een volledig herzien plan op te stellen.

Ik heb geen bevestiging ontvangen
Sommige universitaire servers/spamfilters filteren de door ISAAC automatisch verzonden e-mails. Als ook in  uw spam-folder geen bevestiging zit, maar in ISAAC de aanvraag als geregistreerd staat, stuur dan een screenshot van wat u ziet in ISAAC naar comenius@nro.nl

De ‘drop-down’-selectievakjes in het eerste gedeelte van het aanvraagformulier werken niet

Dit komt door een communicatiefout tussen MS-word en (sommige versies van) Word op Mac-computers. Wanneer u het formulier opent op een Windows-computer werkt dit wel.

Het lukt niet om de scan van de handtekening van leidinggevende / decaan / College van Bestuur in te voegen

U kunt eventueel een volledige verklaring bijvoegen achter de aanvraag (in één PDF)

Door de beveiliging van het formulier kunnen mijn aanvragers en meelezers geen wijzigingen en commentaren geven in het document.

De formulieren zijn beveiligd om wijzigingen in de structuur van het document te voorkomen. Als u ‘wijzigingen bijhouden’ en/of het invoegen van opmerkingen aan wilt zetten kunt u overwegen om de beveiliging er af te halen. Het wachtwoord voor alle formulieren is Comenius2019.

Let u op dat u geen wijzigingen aanbrengt in de koppen en structuur van het document. U kunt dit checken door een nieuw (beveiligd) document te downloaden voor uw definitieve versie.

Is het mogelijk om voorbeelden van succesvolle aanvragen van vorig jaar in te zien?
Het is niet gebruikelijk om aanvragen openbaar te maken. Daarnaast zijn de aanvragen van 2017 en 2018 door wijzigingen in het aanvraagformulier niet meer ‘voorbeeldig’ voor volgende rondes.

Ik heb een project voor ogen met doelstelling [x]. Welk thema kan ik het beste kiezen? Hoeveel kans maak ik?
Deze vragen kunnen niet door het bureau van het NRO beantwoord worden. In de Call for Proposals wordt een handvat voor het selecteren van het juiste thema vermeld.  In de aanvraag dient de aanvrager de aansluiting bij het gekozen thema te verantwoorden.

Bij wie kan ik terecht voor advies in het opstellen van de aanvraag?
Het bureau van het NRO en de leden van de beoordelingscommissie kunnen u geen advies geven over het schrijven van een (specifieke) aanvraag.  Het NRO bureau doet geen inhoudelijke uitspraak over voorstellen.

In het opstellen van de aanvraag en het projectplan als geheel wordt aangeraden om in uw instelling hulp in te schakelen van een onderwijskundig adviseur / onderwijsonderzoeker en een subsidie-adviseur. Daarnaast wordt aangeraden om tenminste een collega én een buitenstaander mee te laten lezen (die laatste om te checken op jargon, omdat de beoordelingscommissie een ‘wetenschapsbrede’ commissie is, met leden uit verschillende academische disciplines)

U kunt hier een hand-out downloaden die gebruikt kan worden als gespreksleidraad in een gesprek over het opstellen van uw aanvraag.

Wij hebben een docentprofessionaliseringstraject voor ogen dat zich primair richt op docenten. Studenten zijn (nog) niet direct betrokken bij dit project. Komen we in aanmerking voor een Comeniusbeurs?
Nee, in principe niet. De projecten van de Comenius fellows dienen direct ten goede te komen aan de studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Het project/de interventie vindt (daarom) plaats ‘in’ de (virtuele) leeromgeving van studenten.

Dit betekent niet dat docentprofessionalisering geen onderdeel kan zijn van het project: met name in grootschaliger Senior en Leadershipprojecten is dit zelfs zeer waarschijnlijk.

Wij stellen een onderzoek voor dat mogelijk de basis legt voor innovatie. Die innovatie zou volgen op het Comeniusproject. Komen we in aanmerking voor een Comeniusbeurs?
Nee, in de Call for Proposals staat vermeld dat de innovatie nog gedurende het project uitgevoerd wordt. Voorstelbaar is wel dat in de  projecten met een langere looptijd (Senior en Leadership fellows) meer tijd gereserveerd wordt voor vooronderzoek.

Mijn project is voornamelijk gericht op studenten aan een andere, niet-Nederlandse instelling, kan ik indienen?
Projecten dienen in ieder geval en primair ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs.

De instelling waar het project plaatsvindt is een bekostigde instelling, maar de opleiding is een post-initiële en niet-bekostigde opleiding. Kunnen wij indienen?
Nee, dit kan niet. Projecten in het Comeniusprogramma moeten plaatsvinden in het initieel hoger onderwijs, of in trajecten die de toegang tot het initiële hoger onderwijs verbeteren.

Post-initieel onderwijs, waaronder bij- en nascholingstrajecten vallen hier niet onder. Deze beperking is ingesteld omdat het Comeniusprogramma wordt gefinancierd met middelen die vrijgekomen zijn door de invoering van het studievoorschot (en daarmee afschaffing van de studiefinanciering); projecten dienen dus ten goede te komen aan studenten die voorheen studiefinanciering ontvangen zouden hebben.

Ik heb geen aanstelling (gedurende de gehele looptijd van het project) bij een instelling, maar krijg deze misschien wel als mijn project toegekend wordt. Kan ik indienen?
Nee, dit kan niet. De context waarin een Comeniusproject uitgevoerd wordt is cruciaal voor de haalbaarheid van het project. Duidelijkheid over uw aanstelling en het team waarmee u kunt werken is daarom vereist.

Ik heb nu een aanstelling in Nederland maar het grootste deel van mijn onderwijservaring in het Hoger Onderwijs buiten Nederland opgedaan. Kan ik indienen?
Ja, dit kan zeker.

Mijn mede-aanvragers hebben een andere directe leidinggevende en/of werken bij een andere faculteit. Moet iedere afzonderlijke leidinggevende een ondertekende verklaring afgeven bij de aanvraag?
Nee, dit hoeft niet. U kunt in de verklaring van de leidinggevende van de hoofdaanvrager opnemen dat er afgestemd is met alle leidinggevende van alle projectmedewerkers. Eventueel kunt u in uw projectbeschrijving en/of de beschrijving van uw team hier (kort) op ingaan.

Moet ik een los CV uploaden?
Nee, dat hoeft niet. In ISAAC kunt u geen losse documenten uploaden. In het aanvraagformulier is plaats voor het noemen van voor het project relevante ervaring.

Ik heb een vraag over het tellen van het aantal jaren onderwijservaring
U kunt uw ervaring opgedaan in verschillende periodes en aan verschillende instellingen bij elkaar optellen.

Hoe belangrijk is mijn (onderwijs-)ervaring? Hoe verhoudt dit zich in de beoordeling tot de onderwijsvisie?
Op basis van de genoemde onderwijservaring en de –visie zoals verwoord in het professional statement beoordeelt de commissie of u past bij het profiel van de Teaching / Senior / Leadership fellow, en of uw ervaring aansluit bij het voorgestelde project.

In een sterk professional statement legt de aanvrager een verbinding tussen de onderwijservaring, de onderwijsvisie, het voorgestelde project en het verdere carrièreperspectief.

Hoe geef ik de commissie toegang tot voorbeelden van onderwijsmateriaal dat niet openbaar beschikbaar is?
U kunt via een fileshareplatform (bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive of Fileshare) een map aanmaken en de privacy-instellingen zetten op ‘iedereen met de link’. De link kunt u plakken in het aanvraagformulier.

Als ik nu als mede-aanvrager optreed in een Senior of Leadershipfellowproject, kan ik dan later nog zelf een Teaching of Seniorfellowship aanvragen?
Ja, dat mag. Als mede-aanvrager wordt u niet zelf benoemd tot Fellow en bent u dus niet uitgesloten van indienen voor een ‘lagere’ trede in het programma.

Ik kan 3 mede-aanvragers opvoeren. Betekent dat dat mijn team ook uit slechts 4 personen kan bestaan?
Nee, uw team mag groter zijn. Wie u als mede-aanvragers opvoert en wie niet, is in principe aan uzelf. Wanneer projectleden naast u een grote rol spelen in het ontwerp van het project, de projectleiding of de uitvoering van het onderzoek kunt u hen als mede-aanvrager opgeven. Medewerkers met een kleinere en/of generieke rol voert u niet op als mede-aanvragers.

In het aanvraagformulier van de Leadershipfellow is, naast de ervaring van de hoofdaanvrager ook ruimte voor projecten van de mede-aanvragers. In de andere twee rondes wordt het onderscheid tussen mede-aanvrager en projectmedewerker minder scherp gemaakt.

Nog niet alle namen van de personen die aan mijn project mee gaan werken zijn bekend. Moet ik [persoon x]  als mede-aanvrager opvoeren?
Zoals hierboven vermeld zijn mede-aanvragers (over het algemeen) mensen die ook in een eerder stadium bij de ontwikkeling van het voorstel betrokken zijn. Mensen die later aangetrokken zullen worden, en die nu (dus) nog niet bekend zijn, voert u niet op als mede-aanvrager.

In het aanvraagformulier is ruimte om het team te beschrijven, inclusief de personen/expertise die nog aangetrokken zal worden.  Ook op de begroting kan de rol, en niet de persoon zelf genoemd worden.

Wat betekent “maximale tarieven” voor de uurtarieven?
Dat de tarieven voor de personen op de begroting niet hoger kunnen zijn dan deze tarieven. Wanneer de werkelijke kosten binnen uw instelling lager liggen wordt u geadviseerd deze tarieven aan te houden. Meer over de totstandkoming en opbouw (overheadkosten, etc.) van deze tarieven staat in de Handleiding Overheidstarieven. Neem voor de vaststelling van de tarieven die op uw begroting moeten komen contact op met de controller binnen uw afdeling/instelling.

Kan ik de kosten voor licenties voor software die eerder al ontwikkeld is en/of ik niet zelf heb ontwikkeld opvoeren onder materiële kosten?
Nee, dit kan niet, ook niet wanneer deze specifiek voor het voorgestelde project aangeschaft worden.

Wanneer u deze kosten toch in de projectbegroting op wilt nemen, kunt u deze laten dekken met cofinanciering, die op het moment van het indienen van de aanvraag gegarandeerd is.

Ik werk samen met mensen die een aanstelling hebben bij een andere bekostigde hoger onderwijsinstelling. Kunnen zij in de begroting opgenomen worden onder personele kosten? Hoe wordt het geld uitbetaald?
Ja, kosten voor personeel met een aanstelling aan andere bekostigde hoger onderwijsinstellingen kunnen onder de personele kosten opgenomen worden. Na toekenning zal het ministerie van OCW echter het gehele bedrag uitbetalen aan de instelling van de hoofdaanvrager. Het is vervolgens aan de instellingen om het bedrag onderling te verrekenen.

Ik werk samen met een (maatschappelijke) partnerorganisatie (geen onderwijsinstelling) en/of een externe adviseur(s). Kunnen hun personele kosten op de begroting van ons project onder ‘personele kosten’ geschaard worden?
Nee, dit kan niet. De beweegreden hier achter is dat de ‘bron’ van het budget voor het Comeniusprogramma de middelen zijn die voortkomen uit het studievoorschot. Het geld is (dus) in eerste instantie bestemd voor Nederlandse onderwijsinstellingen.

De kosten kunnen wél geschaard worden onder ‘materiële’ kosten. Houd hierbij rekening met de maximale hoogte van de materiële kosten. Overigens is cofinanciering (bijvoorbeeld in kind beschikbaar stellen van personeelsinzet) door maatschappelijke partners wél mogelijk. Houdt hierbij wel rekening met de voorwaarden m.b.t. de maximale omvang van de cofinanciering en, in het geval van een Teaching Fellow-aanvraag, het minimale aandeel in de tijdsbesteding van de Teaching fellow.

Wanneer hoor ik meer?
De planning voor iedere ronde staat vermeld in de Call for Proposals. Alle communicatie van het NRO vindt plaats via het e-mailadres dat geregistreerd staat bij uw account in ISAAC.

Wie zitten er in de beoordelingscommissie?
De samenstelling van de beoordelingscommissie is, om externe beïnvloeding te voorkomen, vertrouwelijk. Het profiel van de commissie(-leden) wordt beschreven in de Calls for Proposals. De beoordelingscommissie voor de volledige aanvragen bestaat over het algemeen uit dezelfde leden als de beoordelingscommissie voor de vooraanmeldingen.

Wie zitten er in het interviewpanel (Leadership Fellows)
Wanneer u wordt uitgenodigd voor een interview ontvangt u, samen met de punten die de commissie graag met u bespreekt, ook een overzicht van de leden van het panel.

Mijn vraag staat er niet bij

  • Mail naar comenius@nro.nl.
  • Wanneer u mailt met een vraag over een specifieke ronde, vermeld dan “Teaching Fellow”, “Senior Fellow” of “Leadership Fellow” in het onderwerp.

Ik heb een vraag over ISAAC
Met vragen over ISAAC zelf (mocht u vastlopen in de stappen) kunt u bellen met de helpdesk: 020-3467179. Omdat medewerkers van NWO geen aanvraag in kunnen dienen, kunnen wij helaas niet meekijken in de interface van ISAAC zoals aanvragers deze zien.