Financiering bij het NRO ongewijzigd per 2018

Het financieringsinstrumentarium van het NRO blijft voorlopig ongewijzigd. De wijzigingen die NWO in de loop van 2018 doorvoert, hebben geen effect op de subsidies van het regieorgaan.

De nieuwe financieringsinstrumenten van NWO bestaat uit vier hoofdvormen: persoonsgerichte financiering, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, thematisch onderzoek, en missiegedreven onderzoek. De vereenvoudiging vloeit voort uit de doelstellingen om meer interdisciplinair te werken.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is onderdeel van NWO maar kan in bepaalde gevallen, zoals nu, afwijken van NWO-beleid. Wanneer in de toekomst toch wijzigingen in lopende instrumenten plaatsvinden, wordt dat ten minste zes maanden van tevoren bekendgemaakt.

Overheidstarieven

Verder hanteert het NRO vooralsnog dezelfde overheidstarieven als in 2017 voor de financiering van personele subsidielasten. Het geheel van NWO gaat niet mee in de verlaagde budgetten voor overhead. In de loop van 2018 wordt besloten of de Handleiding Overheidstarieven-systematiek gehandhaafd blijft voor NWO en ook voor het NRO.

» Lees het NWO-nieuwsbericht