Formatief evalueren

Formatief evalueren: wat, wanneer en hoe?

Formatief evalueren staat volop in de belangstelling. Er zijn dan ook al veel wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties over formatief evalueren verschenen. Eén ding komt in al deze vakliteratuur helder naar voren: formatief evalueren vraagt om een actieve inzet van zowel leraar als leerling.

In dit thematisch overzicht richten we ons vooral op de rol van de leraar. Wat moeten leraren weten over formatief evalueren om het effectief in praktijk te kunnen brengen? We schetsen in dit overzicht een aantal hoofdlijnen. De tekst van Marleen Kieft is gebaseerd op een uitgebreider overzicht, dat Dominique Sluijsmans schreef op verzoek van het NRO: Toetsing als kans voor leren.

NRO-studies naar formatief toetsen en evalueren

Download het volledige overzicht, inclusief de bronnen