Gedrag en onderwijs

Gedrag en onderwijs

Hoe ga je als leraar om met een leerling die snel druk is? Wat doe je als je moeilijk contact krijgt met een leerling? Kennis uit onderzoek biedt handvatten over het omgaan met gedragsproblemen of uitdagend gedrag.

Wat we weten uit onderzoek

Je vindt hier adviezen gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen maken in het onderwijs. ‘Algemene adviezen’ gelden voor de hele klas. ‘Specifieke adviezen’ zijn van toepassing op bepaalde leerlingen of op bepaald gedrag.


Vragen uit de onderwijspraktijk


Verdiepen op dit thema

Hieronder vind je uitgebreidere publicaties en kennisbronnen over dit thema. Doorzoek ons kennisportaal of bekijk de uitgelichte publicaties.


Onderzoek en subsidie


Platform Leren van Gedrag

Deze themapagina is het vervolg op  het platform Leren van Gedrag. Leren van gedrag is het kennisplatform behorend bij het onderzoeksprogramma gedrag en passend onderwijs. Het is een initiatief van het NRO in samenwerking met het PI consortium, bestaande uit de Pedologische (onderzoeks-) instituten, de daaraan verbonden scholen en  het Landelijk Expertise Centrum Speciaal onderwijs (LECSO).