Gezocht: onderzoeker en verslaglegger ‘Expeditie Lerarenagenda’

De Programmacommissie Lerarenagenda van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) zet op korte termijn een subsidieoproep uit voor onderzoek rondom de professionele ontwikkeling van leraren. Het expeditieteam zal worden samengesteld uit individuele onderzoekers. Niet alleen onderwijsonderzoekers komen voor dit team in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook filosofen, techneuten, sociologen en bedrijfskundigen.

Het proces van aanvraagprocedure wijkt hiermee op sommige onderdelen af van de gebruikelijke procedures bij NRO, waarbij na de publicatie van een call for proposals uitgewerkte onderzoeksaanvragen worden ingediend. Meer informatie over de ‘Expeditie Lerarenagenda’.

Vanwege de innovatieve opzet van dit traject vindt het NRO het belangrijk dat de procedure en het onderzoek worden gevolgd en geëvalueerd in een begeleidend onderzoek. Vanwege het feit dat de procedure en uitvoering van het onderzoek uit de call op voorhand lastig zijn te voorspellen, denkt de programmacommissie hierbij aan een procesevaluatie die hiermee rekening kan houden.

De beoogde onderzoeker volgt het proces van het onderzoekstraject, brengt dit in kaart, evalueert het en doet aanbevelingen op basis van de evaluatie die als input kunnen dienen voor toekomstige subsidie- en/of onderzoekstrajecten. Hij/zij is

  • een ervaren (gepromoveerde) onderzoeker met sociaalwetenschappelijke achtergrond (onderwijswetenschappen, sociologie, culturele antropologie, wetenschapscommunicatie of een aanverwant domein);
  • aantoonbaar bedreven in het toegankelijk presenteren van onderzoeksresultaten;
  • flexibel inzetbaar en vanaf maart/april 2019 beschikbaar, in principe tot en met december 2019;
  • in staat te volgen en beschrijven of zelfs deel te nemen, zonder hierbij het proces te ‘hinderen’.

Voor het onderzoek is een bedrag van 15.000 euro (incl. BTW) beschikbaar. Binnen dit bedrag zal een korte onderzoeksopzet/-idee moeten worden geschreven, de procesevaluatie zal moeten worden uitgevoerd en een rapportage worden opgeleverd. Deze rapportage bestaat in ieder geval uit een projectverslag, maar mag daarnaast andere output bevatten (van artikel tot blog of anderszins toegankelijk en aantrekkelijk format).

Mocht de evaluatie van het eerste jaar aanleiding bieden voor een vervolgonderzoek naar het traject, dan zal daar een nieuwe opdracht voor uitgezet worden.

Contact

Indien u belangstelling heeft voor deze opdracht, neem dan contact met op met Gitta Snijders of Lars de Bruin, programmasecretaris Lerarenagenda, via opro@nro.nl. Via ditzelfde e-mailadres kunt u tot 28 januari 2019, 10:00 uur een motivatie en uw cv indienen. De motivatie dient als blijk van expertise en interesse in het thema. Op basis hiervan worden begin februari een aantal geïnteresseerden geselecteerd om een uitgewerkte offerte in te dienen. Tegen deze tijd zal er tevens meer informatie bekend worden gemaakt over de ‘Expeditie Lerarenagenda’.