Grote belangstelling voor voorlichtingsmiddag Comenius 2019

Op vrijdagmiddag 8 juni vond de voorlichtingsmiddag over het Comeniusprogramma 2019 plaats. De Calls for proposals 2019 zijn inmiddels gepubliceerd en deze middag was de informele start van de tweede ‘volledige’ ronde van het programma voor innovatie in het Nederlandse Hoger onderwijs.

Onder de zo’n 100 aanwezigen bevonden zich docenten, onderzoekers en stafmedewerkers van zeker twintig verschillende Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland. Na een presentatie van de NRO-secretaris over het ‘waarom en hoe’ van de beoordelingscriteria en –richtlijnen konden de aanwezigen vragen stellen aan ‘ervaringsdeskundigen’: leden van de beoordelingscommissie en Comenius Fellows.

“Wat maakt dat een aanvraag er uit springt?” was bijvoorbeeld een vraag. Het antwoord luidde: gedrevenheid en enthousiasme, maar pas op dat je je enthousiasme wel ‘toetst’ bij collega’s en mensen buiten je vakgebied! Of: “Hoe kijk je als student-lid in de commissie naar een aanvraag?” Antwoord: is niet alleen het leerdoel voor de student duidelijk, maar blijkt uit de vraagstelling en het plan van aanpak ook of studenten zelf in de opzet en uitvoer van het project betrokken worden? De antwoorden op de meest gestelde vragen leest u hier (in Nederlands en Engels).

In de break-outsessies konden aanwezigen van gedachten wisselen met medewerkers van het ministerie van OCW over de verschillende thema’s, of met leden van de beoordelingscommissies over de profielschetsen van de verschillende treden in het programma. Enkele beleidsmedewerkers en subsidieadviseurs spraken met elkaar over hoe zij er binnen hun instelling voor zorgen dat de calls for proposals bij de juiste docenten terecht komen, en hoe de aanvragers zich voldoende ondersteund voelen. Het organiseren van een interne voorlichting- of sparringsessie voor geïnteresseerde docenten bleek een aanrader. Sinds dit jaar heeft het NRO voor dit soort bijeenkomsten een hand-out (Nederlands & Engels) die als gespreksstarter gebruikt kan worden.

Zoals vaker bleken de pauzes en de borrel de belangrijkste programmaonderdelen. Nieuwe ontmoetingen leidden tot gezamenlijke plannen en meerdere keren werd gevraagd of het mogelijk is om samen met collega’s van een andere instelling een voorstel in te dienen (Het antwoord is “Ja!”).

Tijdens de centrale afsluiting concludeerde een aanwezige dat deze middag een beter beeld van het Comeniusprogramma opgeleverd had dan een ‘droge’ call met richtlijnen en criteria ooit zou kunnen doen. Wij kijken daarmee terug op een geslaagde middag, en bedanken alle aanwezigen voor hun scherpe vragen en de openheid waarmee zij in de sessies hun ervaringen en ideeën uitwisselden. Met de grote groei van het Comeniusprogramma hopen we volgend jaar wéér een voorlichting te kunnen organiseren en méér mensen te kunnen ontvangen.