Guidance Reports over relevante onderwijsthema’s

Het NRO werkt aan een serie van drie publicaties voor po-scholen, die in het najaar van 2021 verschijnen. Voor de werkwijze en de opzet van de publicaties dienen de ‘guidance reports’ van de Britse Education Endowment Foundation (EEF) als voorbeeld.

In deze guidance reports -ook de werktitel voor Nederland- bundelen wetenschappers en onderwijsprofessionals kennis over belangrijke thema’s in goed leesbare rapporten met handreikingen, onderbouwde adviezen en aanbevelingen voor scholen. De belangrijkste aanbevelingen worden vormgegeven in aantrekkelijke visuals en infographics.

De guidance reports  van de EEF zijn in het Verenigd Koninkrijk een groot succes.

Toepasbare kennis

Scholen hebben behoefte aan bundeling en duiding van kennis uit onderzoek. En hebben er belang bij dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Onderzoeken kunnen elkaar (schijnbaar) tegenspreken, verschillende onderzoeken kunnen in elkaars verlengde liggen, er kan veel onderzoek zijn op deelaspecten. Dit maakt het voor het onderwijs niet altijd eenvoudig om keuzes te baseren op wetenschappelijke kennis.

Daarom maken we over enkele belangrijke thema’s guidance reports, waarin kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar worden gemaakt voor scholen. Omdat het de bedoeling is dat de publicaties tevens worden gebruikt bij de professionalisering van leraren, bevatten ze ook praktische materialen en handreikingen.

Belangrijke thema’s

Het eigenaarschap van de inhoud en van het ontwikkelproces van de publicaties ligt bij de onderwijspraktijk. Daarom hebben onderwijsprofessionals een belangrijke stem gehad bij de keuze van de thema’s. In 2020-2021 worden de eerste guidance reports gemaakt over deze drie thema’s:

 • Differentiatie in de klas (in relatie tot Onderwijskansen)
 • Leerkrachtverwachtingen (in relatie tot Onderwijskansen)
 • Evidence informed werken

Elke publicatie wordt geschreven door een commissie van onderwijsprofessionals en wetenschappers. Een overkoepelende kwaliteitscommissie ondersteunt de kwaliteit. Ze worden gepubliceerd op de Themapagina Onderwijskansen  en op het toekomstige Knooppunt van het NRO. Wie zich verder wil verdiepen in het thema, kan daar doorklikken naar achterliggend onderzoek.

Samenstelling commissies

De schrijfcommissie Onderwijskansen - Leerkrachtverwachtingen bestaat uit:

 • Linda van den Bergh (voorzitter) – Lector waarderen van diversiteit, Fontys OSO
 • Melissa van Amerongen (schrijver) – Zelfstandig redacteur en onderzoeker
 • Renald Gunsch – Directeur Van Ostadeschool, Den Haag
 • Marike Timmermans - Intern begeleider OBS De Panda en OMBS De Meander, Utrecht
 • Anneke Timmermans – Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen
 • Sofie Schouwenburg (secretaris vanuit NRO)

Lees ook het interview met voorzitter Linda van den Bergh ‘Effectief en toepasbaar: guidance report voor het onderwijs’

 De schrijfcommissie Onderwijskansen - Differentiatie in de klas bestaat uit:

 • Roel Bosker (voorzitter) - Hoogleraar onderwijswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Anne Luc van der Vegt - Senior projectmanager Oberon Onderzoek & Advies
 • Firdevs Durgut - Meerscholendirecteur OBS De Kameleon en OBD De Triangel, Rotterdam
 • Cathy van Tuijl - Docent-onderzoeker Universiteit Utrecht, Lector Gedrag- en leerproblemen Saxion Hogescholen
 • Hester Edzes – Adviseur Onderwijs & Ontwikkeling ASKO,  Academisch Schoolopleider UPvA | Onderzoekscoördinator ASKO WOA | docent UPvA
 • Marieke van Hoegaerden-Jol - Bovenschools intern begeleider Leerplein055, Apeldoorn
 • Angela Molema (secretaris vanuit NRO)

Lees ook het interview met voorzitter Roel Bosker ‘Alle leerlingen erbij betrekken. Guidance report over differentiatie in de klas’

De schrijfcommissie  Werken aan een professionele cultuur in de school – Evidence-informed werken bestaat uit:

 • Anje Ros (voorzitter) – Lector leren en innoveren, Fontys Hogescholen
 • Judith Amels (schrijver) – Onderwijsadviseur, Marnix Academie
 • Monique Volman – Hoogleraar onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
 • Miriam Spijkers-Stallaert – Directeur IKC ’t Schrijverke, ‘s-Hertogenbosch
 • Yaëlle v/d Stolpe – Leerkracht r.k. basisschool Drie Koningen, Utrecht
 • Mireille Dees (secretaris vanuit NRO)

De kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Harrie Eijkelhof (voorzitter) - emeritus hoogleraar Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht,  onderzoek/ mede-auteur guidance report Science EEF
 • Debbie Dussel (vice-voorzitter) – Leerkracht De Polsstok, Amsterdam
 • Nelleke Brouwer – Directeur OBS Overvecht, Utrecht
 • Drs. Guuske Ledoux - Voorm. wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut
 • Dr. Helma Oolbekkink, Lector HAN, Academie educatie
 • Bart ten Bosch (secretaris vanuit NRO)