Het NRO gaat nu echt over de grens

Na ruim een jaar voorbereiding is de eerste grensoverstijgende call for proposals opengesteld. Het is een van de internationale activiteiten waarmee het NRO de Nederlandse onderwijswetenschap ondersteunt. Het onderwerp ‘inclusief onderwijs’ was daarbij snel gekozen.

door Niels Rijke, internationaal secretaris NRO

Het NRO heeft tot doel om via onderzoek bij te dragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Als nationaal regieorgaan ligt de focus daarbij op de specifiek Nederlandse context van praktijk, beleid en onderzoek in het onderwijs. De Nederlandse context staat echter niet los van de Europese en globale context.

Ga maar na: scholen en onderwijsministeries uit verschillende landen hebben allerlei vormen van samenwerking en uitwisseling. Voor het onderwijsonderzoek is internationale samenwerking voor de hand liggend: vanzelfsprekend wordt wetenschappelijk onderzoek uit het buitenland gebruikt in Nederland en omgekeerd. Internationale wetenschappelijke samenwerking wordt bevorderd door Europese en internationale subsidies. Het NRO wil bijdragen aan deze samenwerking in zowel onderzoek, beleid als de praktijk van het onderwijs.

Internationale activiteiten NRO

Als nationaal regieorgaan gaat het NRO dus ook over de grens. Vanuit onze missie willen we internationale samenwerking in onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk op de volgende terreinen ondersteunen en stimuleren:

  • deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek;
  • internationale samenwerking tussen onderwijsonderzoekers;
  • kennisdeling binnen internationale netwerken;
  • samenwerking met onderzoeksfinanciers.

Hoe we deze internationale activiteiten bij het NRO concreet invullen is elders op deze website beschreven.

Nederlands-Scandinavische samenwerking

Nu heeft het NRO net op 15 december de eerste gezamenlijke call for proposals uitgebracht met Scandinavische partners over inclusief onderwijs. Dit initiatief komt voort uit een eerste contact ruim een jaar geleden in Oslo.

Met collega’s van het NRO bracht ik najaar 2015 een bezoek aan de Noorse collega’s bij de Research Council of Norway die onderwijsonderzoek financieren, en aan NordForsk.

Niels Rijke, internationaal secretaris NRO
Niels Rijke, internationaal secretaris NRO

NordForsk is het Scandinavische samenwerkingsverband van wetenschappelijke onderzoeksfinanciers. Bij NordForsk hebben we het voorstel neergelegd om samen onderwijsonderzoek te financieren. Er was direct interesse aan hun kant om met NRO samen te werken.

Verbinding

Specifieke interesse was er bij NordForsk in de werkwijze van het NRO van verplichte samenwerking van onderzoek, beleid en praktijk – voor ons een belangrijk instrument om de verbinding daartussen te verstevigen. De gezamenlijke call for proposals bevat deze verplichting ook.

Qua thematiek voor de call for proposals kwamen we snel uit op het thema inclusief onderwijs; dit sluit aan zowel bij het ‘Education for Tomorrow’-programma van Nordforsk als bij het NRO-onderzoeksprogramma voor 2016-2019. Na ruim een jaar voorbereiding is de call for proposals nu gepubliceerd. We zijn benieuwd naar de reacties.

Verder over de grens

We staan aan het begin van de internationale samenwerking vanuit het NRO. Nieuwe mogelijkheden worden verkend. We horen graag uw suggesties voor verdere mogelijkheden voor internationale samenwerking: laat een reactie achter of stuur mij een mail (n.rijke@nwo.nl).

Niels Rijke, internationaal secretaris NRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *