Menselijk kapitaal, Learning Communities en de technische installatiebranche

De NWO-onderdelen Regieorgaan SIA, NRO en het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), organiseren gezamenlijk de call Human Capital – Leren in Learning Communities. Deze call is door NWO in nauw overleg met de topsectoren ontworpen.

Samenleving en arbeidsmarkt transformeren. Technologie en digitalisering, met name robotisering en automatisering, stellen het maatschappelijk en persoonlijk aanpassingsvermogen op de proef. Net als globalisering en flexibilisering dat doen. Iedereen staat voor de uitdaging zich een leven lang aan te passen aan die veranderlijkheid. Menselijk kapitaal (kennis en kunde) is een kritische succesfactor voor maatschappelijke bloei en economische groei. Onderwijs, opleiding en training moeten zich daartoe verhouden.

‘Leven lang leren en ontwikkelen’ is een hoofdonderwerp uit de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren. Om leer-werkverbanden beter te laten aansluiten bij leven lang leren en ontwikkelen, hebben de topsectoren een nieuw inspirerend denkmodel ontwikkeld: Learning Communities.

De call vraagt om nieuwe kennis over hoe mensen een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en zich aanpassen. Welke (cognitieve, emotionele, sociale) mechanismen en welke contextuele factoren spelen hierbij welke rol? En hoe kan kennis hierover effectief worden teruggezet naar een effectiever, adaptiever en innovatiever leer-werkinrichting?

Het maximaal beschikbare budget voor deze call bedraagt 2,5 miljoen euro,  per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de 400.000 en 500.000 euro.

Op 13 maart vindt op een centrale locatie in Nederland een matchmaking event plaats voor geïnteresseerde partijen.

De deadline voor aanvragen is 7 mei 2019, 14:00 uur.

Meer informatie

NWO-financieringspagina Human Capital: Leren in Learning Communities

Bron: NWO