Infographic: Op weg naar een succesvolle Comenius-aanvraag

De belangstelling voor het Comeniusprogramma is groot, en het aantal aanvragen groeit. Veel instellingen stellen (centrale) selectieprocedures voor Senior- en Leadership Fellows op, en organiseren ondersteuning voor docenten die een aanvraag indienen. Uit een inventarisatie in het collegiaal overleg onderwijs (COO) bleek ook dat er vanuit meerdere instellingen behoefte is aan kennisuitwisseling over het opzetten van interne selectieprocedures.

Het NRO en de VSNU hebben daarom in het voorjaar een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd voor subsidieadviseurs aan universiteiten. De uitkomsten uit deze bijeenkomst zijn verwerkt in een infographic. De infographic geeft de belangrijkste stappen rondom het inrichten van interne selectieprocedures en het ondersteunen van aanvragers weer.

De infographic is bedoeld voor subsidieadviseurs, beleidsmedewerkers en docenten die betrokken zijn bij Comenius-aanvragen. De infographic kan ook als gespreksleidsraad dienen.

Infographic (Nederlands)

Klik voor een grotere weergave (PDF, opent in nieuw venster)

Infographic (English)

Click for a larger view (PDF, opens in new window)