Leraar geeft engelse les

Onderzoek doen als leraar?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert vijf beurzenprogramma’s voor docenten. Met deze beurzen worden docenten voor een deel van hun aanstelling vrijgesteld om promotie- of postdoconderzoek te doen. Hiermee kunnen zij zich op academisch niveau verder ontwikkelen. Daarnaast komt de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

Ben jij een (toekomstige) leraar in het po, vo, so, mbo of hbo en ben je geïnteresseerd in het doen van onderzoek in combinatie met je werk voor de klas? Met de informatie op deze pagina ontdek je snel voor welk beurzenprogramma je in aanmerking komt.
Het NRO heeft begin december 2020 de beurzen PromoDoc en PostDoc-VO opengesteld (zie kader rechts op deze pagina). De programma’s Promotiebeurs voor leraren en Dudoc-Alfa zijn al eerder geopend. De vijfde beurs, Dudoc-Bèta, volgt in 2021.

Voor welke beurs kom ik in aanmerking?

De vijf beurzen stellen verschillende eisen aan aanvragers. Het kan daarom lastig zijn uit te zoeken voor welke beurs je precies in aanmerking komt. Het NRO ontwikkelde daarom onderstaande keuzehulp, waarmee je snel ontdekt voor welke beurs je in aanmerking komt.

Je gegevens worden niet opgeslagen.
In welke onderwijssector ben je werkzaam?
Voor de beurzen beschikbaar voor mensen werkzaam in het po is het van belang of je een vast contract hebt of niet.

Promotiebeurs voor Leraren en Promodoc

Je bent werkzaam in het primair onderwijs en hebt een vast contract.

De Promotiebeurs voor Leraren is een beurs die wordt toegekend voor onderzoek in alle disciplines binnen het onderwijskundig onderzoek. 

Promodoc is een promotiebeurs voor leraren die niet per sé een vast contract hebben en wordt toegekend aan onderwijskundig onderzoek in brede zin.

Promodoc

Je bent werkzaam in het primair onderwijs en hebt een tijdelijk contract.

Promodoc is een promotiebeurs voor leraren die niet per sé een vast contract hebben en wordt toegekend aan onderwijskundig onderzoek in brede zin.
Voor de beurzen beschikbaar voor mensen werkzaam in het vo is het van belang of je een vast contract hebt, en of je al gepromoveerd bent of niet.

PostDoc-VO

Je bent werkzaam in het voortgezet onderwijs, bent reeds gepromoveerd en hebt een vast contract.

Je komt in aanmerking voor de talentbeurs PostDoc-VO.
 

Helaas...

Je bent werkzaam in het voortgezet onderwijs, bent reeds gepromoveerd en hebt een tijdelijk contract.

Je komt helaas niet in aanmerking voor een talentbeurs. Mocht je in de toekomst een vast contract krijgen, dan kom je in aanmerking voor de beurs PostDoc-VO.
 

Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa en Dudoc-Beta

Je bent werkzaam in het voortgezet onderwijs, bent niet gepromoveerd en hebt een vast contract.

Je komt in aanmerking voor de talentbeurzen Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc Alfa en Dudoc Beta.
 

Helaas...

Je bent werkzaam in het voortgezet onderwijs, bent niet gepromoveerd en hebt een tijdelijk contract.

Je komt helaas niet in aanmerking voor een van de talentbeurzen. Mocht je in de toekomst een vast contract krijgen, dan kom je in aanmerking voor de Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc Alfa en Dudoc Beta.
 
Voor de beurzen beschikbaar voor mensen werkzaam in het mbo en hbo is het van belang of je een vast contract hebt en of je reeds gepromoveerd bent of niet.

Helaas...

Je bent werkzaam in het mbo of hbo en hebt een tijdelijk contract. Helaas kom je op dit moment niet in aanmerking voor één van de talentbeurzen. Mocht je in de toekomst een vaste aanstelling krijgen, dan kom je in aanmerking voor de Promotiebeurs voor Leraren.

Helaas...

Je bent werkzaam in het mbo of hbo en hebt een tijdelijk contract. Helaas kom je op dit moment niet in aanmerking voor één van de talentbeurzen. Mocht je in de toekomst een vaste aanstelling krijgen, dan kom je in aanmerking voor de Promotiebeurs voor Leraren.

Promotiebeurs voor Leraren

Je bent werkzaam in het mbo of hbo, hebt een vast contract en bent nog niet gepromoveerd. Je komt in aanmerking voor de Promotiebeurs voor Leraren.

PostDoc-VO

Als je werkzaam bent in het mbo (bèta en techniek), een vast contract hebt en reeds gepromoveerd bent, kom je in aanmerking voor de beurs PostDoc-VO.

Beknopt overzicht beurzen

Beurzenprogramma

Voor wie?

Wat voor soort onderzoek?

Wanneer kan ik indienen?

PromoDoc

Recent afgestudeerde masterstudenten met onderwijsbevoegdheid die in het po les (willen) geven

Promotieonderzoek: onderwijsonderzoek

Voorlopig één ronde in 2020-2021 

Dudoc-Alfa

Eerstegraads alfa

docenten in het vo

Promotieonderzoek: alfa vakdidactisch onderzoek

Een ronde in 2020-2021 en naar verwachting een ronde in 2022-2023 

Dudoc-Bèta

Eerstegraads bèta docenten in het vo

Promotieonderzoek: bèta vakdidactisch onderzoek 

Voorlopig een ronde in 2020-2021

PostDoc-VO

Gepromoveerde (bèta) docenten in het vo en mbo

Postdoconderzoek: een praktijkrelevant onderwerp gerelateerd aan het bèta- en techniek curriculum

Een ronde in 2020-2021 en naar verwachting een ronde in 2022-2023

Promotiebeurs voor Leraren

Docenten in het po, vo, so, mbo, hbo

Promotieonderzoek: alle onderwerpen en wetenschappelijke disciplines

Twee rondes per jaar

 

Meer informatie

Klik op de beurs waarover je meer informatie zou willen hebben. Via de link kom je op de callpagina van de beurs, waar je o.a. meer informatie vindt over het aanmeldproces.

 • PromoDoc

  PromoDoc staat voor de combinatie van het doen van promotieonderzoek en lesgeven als beginnend docent. Het PromoDoc-programma is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg en de Universiteit Utrecht en heeft als doel om meer jonge academici aan te trekken voor het leraarschap. Met dit initiatief kunnen kandidaten die een onderwijsbevoegdheid voor het po hebben en recent een master hebben behaald onderwijsonderzoek combineren met lesgeven op een basisschool. Met de beurs kan je drie dagen per week onderzoek doen. De school kan je daarnaast voor de rest van de week in dienst nemen als leraar. De beurs wordt voor vijf jaar toegekend. De ronde in 2020-2021 richt zich op lesgeven in het po, omdat in die sector tot nu toe relatief weinig leraren promotieonderzoek doen. Het PromoDoc-projectteam biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider. 

  Meer informatie

 • Dudoc-Alfa

  Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten die werkzaam zijn in het vo de mogelijkheid biedt om een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek in de alfavakken geesteswetenschappen. Dudoc staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten. Alfa staat voor de schoolvakken filosofie, geschiedenis en staatsinrichting, godsdienst en levensbeschouwing, Griekse en Latijnse taal en cultuur, kunstgeschiedenis, CKV, kunst algemeen, moderne vreemde talen, muziek en Nederlands. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die speciaal door het Ministerie van OCW beschikbaar is gesteld in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen. Met de beurs kun je drie dagen per week onderzoek doen. De beurs wordt voor vier jaar toegekend. Dudoc-Alfa biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider.

  Meer informatie

 • Dudoc-Bèta

  Dudoc-Bèta is een programma dat eerstegraads bevoegde vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de gelegenheid stelt om naast hun baan als docent een promotieonderzoek te doen naar een vakdidactisch onderwerp. Dudoc staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten. Met de beurs kun je drie dagen per week onderzoek doen. De beurs wordt voor vier jaar toegekend. De Radboud Universiteit coördineert het programma en organiseert samen met de Dudoc-Bèta Programmaraad per cohort van laureaten activiteiten, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider.

  Meer informatie

 • PostDoc-VO

  PostDoc-VO biedt gepromoveerde docenten in het vo en mbo een postdoctraject waarmee ze hun onderwijspraktijk nog verder kunnen versterken met onderzoek. Het programma richt zich op het doen van toegepast (vakdidactisch) onderzoek, gerelateerd aan het bèta en techniekcurriculum dat van belang is voor hun schoolorganisatie. Met de beurs kun je twee dagen per week onderzoek doen. Je kunt ervoor kiezen om een beurs van twee of van drie jaar aan te vragen. Het Freudenthal Instituut aan de Universiteit Utrecht biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider.

  Meer informatie

 • Promotiebeurs voor Leraren

  De Promotiebeurs voor Leraren wordt sinds 2011 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld aan leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet, speciaal, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs. De Promotiebeurs voor Leraren is wetenschapsbreed: elk onderwerp komt in aanmerking. De beurs wordt voor vijf jaar toegekend. Afhankelijk van de omvang van je aanstelling bij de school, kun je een beurs aanvragen voor 0,2 tot 0,4 fte. 

  Meer informatie