Inspiratiebijeenkomst praktijkgericht onderzoek groot succes

Op woensdagmiddag 3 oktober 2018 kwamen zo’n 100 deelnemers in Utrecht bij elkaar voor de Inspiratiebijeenkomst van praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Deze bijeenkomst was bedoeld voor de deelnemers van 34 consortia die dit jaar een subsidie van het NRO hebben ontvangen voor praktijkgericht onderzoek binnen de ronde Gedrag en Passend Onderwijs of binnen de 4e ronde Kortlopend onderzoek (2e fase).

Na de opening nam dr. Lisette Uiterwijk-Luijk de zaal mee in onderzoeksmatig werken in het onderwijs. Gericht data verzamelen, analyseren en met elkaar bespreken, leidt tot bewuste keuzes en weloverwogen beslissingen. Op die manier draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van docenten en schoolleiders. Toch blijkt het in de dagelijkse schoolpraktijk niet altijd makkelijk om onderzoeksmatig te gaan werken. Er zijn verschillende psychologische factoren van invloed hierop, waarvan de self-efficacy van de leraar de belangrijkste blijkt.

Lisette Uiterwijk-Luijk besprak ook verschillende ‘voorkeuren’ om met een vraagstuk om te gaan: de één wil het liefst direct aan de slag (activity trap), een ander grijpt naar een oplossing die in het verleden goed gewerkt heeft (vividness bias), weer een ander zoekt naar informatie die de eigen aannames bevestigt (confirmation bias). Je daarvan bewust te zijn is al een belangrijke stap in onderzoeksmatig werken, voor zowel onderzoekers als onderwijsprofessionals.

Gerdien Griffioen, projectleider van het kennisplatform ‘Leren van Gedrag’, nam het stokje over van Lisette. Dit kennisplatform loopt parallel aan het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs. Het doel van het kennisplatform is om de uitkomsten van de onderzoeksprojecten zo goed mogelijk beschikbaar te stellen aan de onderwijspraktijk en weer input te laten zijn voor nieuw onderzoek.

Uitwisseling en samenwerking

Daarna was er in rondes met pitches en presentaties volop ruimte om met elkaar en elkaars projecten kennis te maken, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Prangende en kritische vragen werden gesteld, ervaringen uit de onderwijspraktijk werden gedeeld, en gezamenlijk werd gezocht naar antwoorden. Betrokkenen uit verschillende projecten maakten de afspraak om op onderdelen te gaan samenwerken of in contact te blijven. Tijdens de netwerkborrel werd de inspiratiebijeenkomst op informele wijze afgesloten. Voldaan én geïnspireerd gaan de 34 projecten op weg!

Met inspiratiebijeenkomsten aan de start van nieuwe projecten wil het NRO de uitwisseling tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk stimuleren. Deelnemers geven aan het zeer motiverend te vinden om andere consortia te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Lees meer over het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs en Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek.