Inspiratiebijeenkomst praktijkgericht onderzoek

Het NRO subsidieert zestien projecten die door onderzoeksinstellingen en scholen zijn ingediend waarvan de uitvoering komend schooljaar (2014 – 2015) zal plaatsvinden. Met de uitvoerders van deze projecten organiseerden we op 4 juni een inspiratiebijeenkomst waarin per thema (differentiatie, ICT, rekenen en taal) gedeeld kon worden wat de plannen waren. Ook de uitvoerders van de overzichtsartikelen op het terrein van leren en instructie, en op het terrein van kwaliteit van toetsen en beoordelen waren aanwezig om de resultaten van hun onderzoek te presenteren.

> overzicht van al het praktijkgerichte onderzoek dat het NRO financiert

De gang van 119 ingediende naar zestien toegekende projecten werd toegelicht door Quinta Kools, de voorzitter van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. Vervolgens kwamen de indieners van de toegekende projecten aan het woord in diverse sessies.

De bijeenkomst was niet alleen inspirerend voor de deelnemers, maar ook voor het NRO zelf. Het was mooi om mee te maken dat niet alleen onderzoekers, maar ook de indieners vanuit de praktijk konden vertellen waarom dit onderzoek nu een bijdrage kan leveren aan de beantwoording van specifieke vragen. Daarbij viel op, dat er –ondanks de verscheidenheid aan voorstellen- toch ook veel verbanden konden worden gelegd. Bij het thema ‘vakdidactiek’ kwam het leren van Nederlands in en met de andere vakken aan de orde, maar ook bij het thema ‘differentiatie’.

Enthousiasme voor zichtbaar maken van resultaten
Deze onderzoeksprojecten zijn in ieder geval van belang voor de betrokken scholen. Tegelijkertijd zijn ze zo opgezet dat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren. Om de resultaten echt zichtbaar te maken voor anderen zijn specifieke activiteiten nodig, die over het algemeen goed in de projectvoorstellen worden weergegeven.

In een eerste sessie hierover op de bijeenkomst bleek in ieder geval al veel enthousiasme voor deze kant van het project. Het presenteren van resultaten door zowel de betrokkenen uit de praktijk als door de onderzoekers, blijkt een goede vorm te zijn om de resultaten voor de praktijk aansprekend te maken.

Mogelijkheden voor de toekomst
Dat er een beperkt aantal projecten (in vergelijking met het aantal ingediende) kon worden toegekend, was wel al bekend, maar blijft wat wrang, als we ons realiseren dat bij alle projecten een stevige voorbereiding en goed overleg tussen scholen en onderzoekers noodzakelijk waren. We hopen dat deze samenwerking nu op andere wijze gecontinueerd wordt en zoeken naar mogelijkheden om de geïnteresseerden uit de afgewezen projecten bij de toegekende projecten te betrekken.

We zien uit naar de onderzoeksresultaten die in het najaar van 2015 beschikbaar zullen zijn; tussendoor houden we uiteraard de vinger aan de pols. In datzelfde najaar zijn voor PO, VO en MBO kennisconferenties voorzien; ongetwijfeld zullen daar een deel van deze resultaten aan de orde komen.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *