Inspirerende start van praktijkgericht onderzoek

Op 9 september vond een inspiratiebijeenkomst plaats voor de praktijkgerichte projecten die nu starten: maar liefst 29 in totaal. Voor het NRO was dit een mooi moment om mee te maken: dat na al de plannen op papier de onderzoeken gezichten kregen en de plannen enthousiast met elkaar werden gedeeld. Het was ook een spannend moment: zien we de beloofde betrokkenheid van de scholen terug? Is het onderzoek zo stevig, dat het leidt tot inzichten die ook elders kunnen worden gebruikt?

Van de 29 praktijkgerichte projecten zijn er 15 kortlopend; die zullen eind 2016 afgerond zijn. 12 zijn langlopend en beslaan drie jaar. Ook werden 2 praktijkgerichte projecten op het terrein van beroepsonderwijs gepresenteerd die eveneens drie jaar zullen duren. De onderwerpen van de projecten vallen onder de volgende thema’s:

Mooi én spannend moment

Zoals gezegd: voor het NRO was deze bijeenkomst een mooi moment om mee te maken dat na al de plannen op papier de onderzoeken gezichten kregen en de plannen enthousiast met elkaar werden gedeeld. Het was ook een spannend moment: zien we de beloofde betrokkenheid van de scholen terug? Is het onderzoek zo stevig, dat het leidt tot inzichten die ook elders kunnen worden gebruikt?

De bijeenkomst was in dat opzicht bemoedigend: in de diverse sessies kwam de betrokkenheid van de scholen duidelijk naar voren, evenals de aandacht voor de onderzoeksmatige kant van de projecten.

Dwarsverbanden

Bovendien kwamen verschillende dwarsverbanden tussen de projecten naar voren. Dit gold niet alleen voor de projecten die onder eenzelfde thema vielen, maar er bleek bijvoorbeeld aandacht te zijn voor ‘gespreid leiderschap’ bij zowel een project over kennisbenutting als een project binnen het thema ‘leren voor de toekomst’.  Daarnaast bleken dezelfde meetinstrumenten  bij verschillende projecten ingezet te kunnen worden.  Verdere afstemming zal dus zeker plaatsvinden.

Kennisbenutting onderzocht

Een bijzondere plek nemen de projecten over ‘Kennisbenutting’ in. De drie projecten vullen elkaar mooi aan en zullen het NRO ook helpen om de mogelijkheden te verrijken voor het gebruik van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk.

Resultaten

Pas over ruim een jaar kunnen we eerste resultaten verwachten. Op 4 november aanstaande kunnen we wel al van de vorige lichting kortlopende praktijkgerichte projecten resultaten zien op het NRO congres voor het Onderwijs: ‘Samen op expeditie!’ (dat overigens nog veel meer biedt). Die resultaten kunnen dan weer inspiratie bieden aan de consortia die zojuist samen op expeditie zijn gegaan.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO