Toekomstgericht onderwijs: vormgeving en resultaten voor verschillende groepen leerlingen

NWO-projectnummer:405-15-544
Titel onderzoeksproject:Toekomstgericht onderwijs: vormgeving en resultaten voor verschillende groepen leerlingen
Looptijd:01/09/2015 tot 31/08/2018
Status:Lopend
Laatste bewerking:18/02/2016

In het voortgezet onderwijs streven scholen die werken vanuit een innovatief onderwijsconcept ernaar leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden. Zij lopen voorop in het vinden van oplossingen voor uitdagingen als het ontwikkelen van ’21e-eeuwse vaardigheden’, het motiveren van leerlingen en rekening houden met individuele verschillen. De oplossingen die innovatieve scholen vinden zijn vaak echter weinig toegankelijk voor andere scholen. Ook hebben deze scholen moeite hun opbrengsten in het niet-cognitieve domein zichtbaar te maken. Daarnaast leeft de vraag of en hoe innovatieve concepten voor alle leerlingen geschikt te maken zijn. In dit onderzoek werken vijf scholen met geheel vernieuwende concepten, vijf scholen die stappen willen zetten in het vernieuwen van hun onderwijs en twee onderzoeksinstellingen samen om deze vraagstukken te onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies. De eerste is een beschrijvende studie gericht op het inzichtelijk maken van alternatieve organisatievormen en werkwijzen, en de ervaringen daarmee. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de strategieën die scholen hanteren om tegemoet te komen aan differentiële leerbehoeften. In de tweede deelstudie ontwikkelen/verbeteren en evalueren alle scholen met behulp van ontwerponderzoek een interventie voor het werken aan ‘andere doelen’ en/of omgaan met differentiële leerbehoeften. In deelstudie 3 staat de vraag centraal in hoeverre vernieuwende scholen erin slagen om ‘andere én traditionele doelen te realiseren, voor verschillende groepen leerlingen. Hiervoor worden meetinstrumenten voor ‘niet-cognitieve’ vaardigheden verzameld en ontwikkeld.

Consortium bestaande uit: Da Vinci College, IJburg College, Herbert Vissers College, Eerste Christelijk Lyceum, Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke, Vathorst College, Amadeus Lyceum, Hyperion Lyceum, Hoofdvaart College, Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland, drs. G. Ledoux (UvA, Kohnstamm Instituut), prof. dr. M. Volman (UvA), dr. E. Kuiper (UvA, Kohnstamm Instituut) & M. Karssen MSc. (UvA, Kohnstamm Instituut).

Projectleider(s)

NaamInstellingE-mail
Drs. G. LedouxUniversiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituutgledoux@kohnstamm.uva.nl

Relevante links(s)